LAT | ENG
Dzīve LU SZF

LU norisināsies pirmie Rīgas lasījumi sociālajās zinātnēs

07.11.2017

23. novembrī laikā no pulksten 10.00 līdz 17.30 LU Sociālo zinātņu fakultātē norisināsies starptautiska zinātniska konference “Riga Readings in Social Sciences (RRSS)”. Pirmo Rīgas lasījumu apakštēma šajā rudenī būs veltīta pilsoniskās sabiedrības, nevienlīdzības un finansiālās krīzes ietekmei Eiropā: “Civic society, inequality and post-crisis transformations”. Konference notiks angļu valodā. Laipni aicināti klausītāji!

Konferences plenārsēdē ar zinātniskiem lasījumiem uzstāsies autoritatīvi ārvalstu profesori: socioloģe Trīne Vihalemma (Triin Vihalemm) no Tartu Universitātes Igaunijā, politikas zinātnieks Roberts van Vorens (Robert van Voren) no Vitauta Dižā Universitātes Lietuvā un sociologs Pāvels Starosta (Paweł Starosta) no Lodzas Universitātes Polijā.

Programma pieejama konferences mājaslapā.

Konferenci organizē LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI) sadarbībā ar Vitauta Dižā Universitāti, Tartu Universitāti (Igaunija) un Lodzas Universitāti. LU SZF SPPI dibināts 2004. gadā ar mērķi attīstīt Latvijas sociālo zinātņu potenciālu, veicināt Latvijas zinātnieku sadarbību Latvijas un starptautiskajā mērogā, un kalpot sabiedrībai tās problēmu analīzē un attīstības prognozēšanā, sekmēt zinātnē pamatotas pārmaiņas Latvijas sociālajos un politiskajos procesos. Institūtā strādā vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti direktores prof. Aijas Zobenas vadībā.