LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Izturētspēja kā atbilde pasaules sarežģījumiem

06.11.2017

10. novembrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte sadarbībā ar "Kapuscinski development lectures" ielūdz uz Deivida Čandlera vieslekciju “Izturētspēja kā atbilde pasaules sarežģījumiem”. Lekcija notiek Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1, Berlina auditorijā. Lekcija – angļu valodā.

Izcilais Vestminsteras universitātes profesors, pasaulē atzītu grāmatu un vairāk nekā 100 akadēmisku publikāciju autors, runās par divu jaunāko grāmatu tēmām. Izturētspējas domāšanu: tendenci, kas ietekmē politiski būtiskus jautājumus. Reakciju krīzes situācijās, globālo ētiku, mieru un attīstību. Izturētspēja kā pārvaldības forma ir cieši saistīta ar tradicionālas liberālās politikas izgāšanos, kas uzskata, ka pārvaldība iespējama izmantojot “pavēles-un-kontroles” mehānismu.

Resilience: The Governance of Complexity (Critical Issues in Global Politics)
Izturētspēja: sarežģītības pārvaldība (Kritiskās tēmas globālajā politikā)

"Izdevums pēta "izturētspējas domāšanas" ietekmi uz problēmu uztveri un risinājumiem vairākās jomās, ieskaitot reakciju krīzes situācijās, globālo ētiku, mieru un attīstību." (Lanxin Xiang, 2014)

Aicinām visus studentus un mācībspēkus, politikas speciālistus un profesionāļus izmantot iespēju klātienē dzirdēt vienu no spēcīgākajiem politikas pētniekiem pasaulē!

Lekciju organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmu. Vieslekcija notiek projekta „Kapuscinski Development Lectures” ietvaros. Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu.