LAT | ENG
Dzīve LU SZF

SZF mācību spēki uzstājas starptautiskā simpozijā Ķīnā

30.11.2017

2017.gada 24.-27. novembrī, Ķīnā Harbinas Tehnoloģiju institūtā norisinājās starptautisks simpozijs „Vienas jostas, Viena ceļa” (One belt, one road iniciative) sadarbībai”. „Vienas jostas, viena ceļa” iniciatīva paredz ciešāku Ķīnas Tautas Republikas sadarbību ar citām pasaules valstīm ekonomikas, kultūras, izglītības un zinātnes jomās.

 

Simpozijā piedalījās arī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas mācībspēki – nodaļas vadītāja asoc.prof. Iveta Reinholde un pasniedzēja Aleksandra Kjakste.

 

Starptautiskajā simpozijā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Moldovas, Ukrainas, Mongolijas, Krievijas, Pakistānas, Ungārijas, Bosnijas un Hercegovinas un Turcijas, kas dalījās savā skatījumā ciešākas sadarbības veicināšanai izglītības un pētniecības internacionalizācijas jomā.

 

Simpoziju atklāja Harbinas Tehnoloģiju institūta Menedžmenta nodaļas profesors Mi Jianings (prof. Mi Jianing), kas uzsvēra ciešākas sadarbības nepieciešamību studentu un mācībspēku apmaiņā starp Ķīnu un simpozija dalībvalstīm. Profesors Mi norādīja, ka „Harbinas Tehnoloģiju institūta publiskās pārvaldes un administrācijas studijas ir tendētas uz internacionalizāciju, jo tās apvieno studentus no vairākām pasaules valstīm.”

 

Kopumā, simpozija laikā tika pārrunātas iespējas par dubultā grāda iegūšanas iesējām Harbinas Tehnoloģiju institūtā, tika apspriestas idejas par kopīga žurnāla “Publiskā Administrācija” (Journal of Public Administration) speciālā numura izdošanu un Ķīnas valdības stipendijām studētgribētājiem Harbinas Tehnoloģiju institūtā.

 

Savā prezentācijā pasniedzēja A. Kjakste akcentēja Latvijas un Ķīnas kopējos sadarbības punktus un iezīmēja turpmākās sadarbības iespējas abu valstu starpā. Savukārt, asoc.prof. I. Reinholde savā prezentācijā uzsvēra to, ka LU Politikas zinātnes nodaļā jau divus gadus aktīvi darbojas Latvijas-Ķīnas akadēmiskās sadarbības centrs, kas kalpo par tiltu akadēmiskā personāla apmaiņas veicināšanā starp abām valstīm. Papildus, asoc.prof. I. Reinholde apliecināja gatavību uzņemt studētgribētājus no Harbinas Tehnoloģiju institūta Politikas zinātnes nodaļas realizētājā  „Pavasara skolā: ES studijas”, kas notiks 2018.gada pavasarī.

 

 

 

Materiālu sagatavoja pasniedzēja Aleksandra Kjakste