LAT | ENG
Dzīve LU SZF

“(Divas) puses” – e-grāmatā


02.10.2014.

Klajā nākusi LU Sociālo zinātņu pētnieku veidotās grāmatas “(Divas) puses. Latviešu kara stāsti. Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās” e-versija. Tradicionālajā papīra formātā grāmatu pirmo reizi laida klajā apgāds “Mansards” 2011. gada nogalē, un tā piedzīvoja trīs laidienus. Noslēdzot karavīru dienasgrāmatu publikācijas projektu, tika izdota arī  burtnīca “(Divas) puses. Pēc grāmatas ...”, kas stāstīja par dienasgrāmatu autoru un viņu tuvinieku likteņiem pēc tam, kas noslēdzies kara laika piezīmju vēstījums.

 

Šobrīd grāmatas “(Divas) puses” papīra izdevums jau ir pazudis no Latvijas grāmatnīcu plauktiem.  Tā iznākusi arī klausāmgrāmatas formātā un ir tulkota krievu valodā. “(Divas) puses” tika sagatavotas valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projekta “Latvijas sociālā atmiņa un identitāte” ietvaros. Grāmatas izdošanu atbalstīja arī  Fridriha Eberta fonds. Karavīru dienasgrāmatu tekstus publikācijai sagatavoja SZF pētnieki Laura Ardava, Didzis Bērziņš un Gita Siliņa. Grāmatas zinātnisko redakciju veidoja Uldis Neiburgs un Vita Zelče. Tajā publicēti arī raksti par Otro pasaules karu sociālajā atmiņā, latviešu militārajiem formējumiem Otrajā pasaules karā, karavīru dienasgrāmatu nozīmi pagātnes izpratnē, kā arī karavīru dzīvi pēc kara.

 

Vēstures zinātņu doktors Kaspars Zellis savulaik norādīja, ka šāda grāmata par Otro pasaules karu bija nepieciešama jau sen, jo “tā neiegrūž mūs atpakaļ kara laika ierakumos, kurus pirms vairāk nekā sešdesmit gadiem izraka nacisti un komunisti, vai šodien turpina rakt politiķi, tā veicina šo ierakumu aizbēršanu ar izpratni un godpilnu piemiņu pret visiem, kas šajos ierakumos bija ierauti”. Pateicoties lasītāju atbalstam, “(Divas) puses” ieguvušas LTV1 raidījuma “100 grami kultūras” gada balvu “Kilograms kultūras”.

 

“(Divu) pušu” e-grāmata pieejama e-grāmatnīcā las.amTā sagatavota EPUB formātā un tātad lasāma uz jebkuras elektroniskas ierīces, kurai ir ekrāns. Jaunajā e-grāmatā ir ietverta grāmatas  “(Divas) puses. Latviešu kara stāsti. Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās” 3. laidiena teksta un attēlu versija, kā arī burtnīca “(Divas) puses. Pēc grāmatas ...”. Turklāt “(Divu) pušu” e-grāmatā, kas lasāma gan visu formātu datoros, gan telefonos, gan arī speciālajās elektroniskajās lasāmierīcēs ir ērti aplūkojamas bagātīgās atsauces un komentāri, kā arī skatāmi attēli.

 

Teksts:

LU SZF prof. Vita Zelče