LAT | ENG
Dzīve LU SZF

No Fainas Didičas atvadoties

30.11.2017

Šā gada 27.novembra rītā mūžībā aizgājusi ilggadējā Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas docente Faina Didiča (1934-2017).

 

F.Didičas darba mūžs Latvijas Universitātē bija garš - vairāk kā 30 gadi. Viņa bija viena no pirmajām pasniedzējām toreizējā Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas katedrā. Aizstāvot disertāciju Maskavas Valsts kultūras institūtā 1979. gadā, viņa kļuva arī par pirmo bibliotēkzinātnieci ar zinātnisko grādu Latvijā. Bibliotēkzinātnes teorijas un pētniecība, bibliotēku sistēma un tīkls, bibliotēku krājumu veidošana bija docentes pētniecības interešu un arī docēto studiju kursu temati. Darba pieredze Rīgas pilsētas Centrālajā bibliotēkā deva iespēju bibliotēkzinātnes teorijas un pētniecību sasaistīt ar reālu risinājumu meklējumiem bibliotēku darba problēmām.  

 

Nodaļas kolēģi un studenti docenti atceras kā zinošu, draudzīgu, atsaucīgu pasniedzēju ar ļoti labu atmiņu, kura lekcijas varēja lasīt bez palīgmateriālu izmantošanas un kura visus apbūra ar savu eleganci un šarmu.

 

Izsakām līdzjūtību dzīvesbiedram, ilggadējam Komunikācijas studiju nodaļas profesoram  Ābramam Kleckinam, tuviniekiem, draugiem un kolēģiem, Fainu Didiču mūžībā aizvadot.