LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Aicina pieteikties Nippona fonda Sasakavas Jauno līderu stipendijām

07.12.2017

Līdz 15. decembrim notiek pieteikšanās Nippona fonda Sasakavas Jauno līderu stipendiju programmas stipendijām.

Stipendijas mērķi:

  • Ar multidisciplināru stipendiju programmu humanitārajās un sociālajās zinātnēs finansiāli atbalstīt izcilākos maģistrantūras un doktorantūras studentus – nākotnes līderus.
  • Veicināt uz zināšanām balstītu cilvēkresursu attīstību Latvijā.
  • Integrēt studijas un pētniecību, kā arī palielināt Latvijas Universitātes studentu iespējas izmantot vadošo pasaules universitāšu pieredzi.
  • Atbalstīt pretendentus, kas, pārspējot ģeopolitiskās, reliģiskās, etniskās, kultūras un citas robežas, veicina miera, labklājības un cilvēcības izplatību

Stipendijai var pieteikties: Latvijas Universitātes (LU) humanitāro vai sociālo zinātņu studiju programmu maģistrantūras un doktorantūras studenti.

Pieteikumi jāiesniedz papīra formātā līdz 2017. gada 15. decembrim LU Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā, Raiņa bulv. 19, 136. kabinetā.

Piesakoties stipendijai, jāiesniedz:

  • Pretendenta CV
  • Motivācijas vēstule (max. 2 lpp. norādot mērķi, plānotās aktivitātes un stipendijas izlietošanas mērķi)
  • 2 rekomendācijas

Nolikums.

Papildu informācija: LU ārlietu vadītāja Alīna Gržibovska , Rīgā, Raiņa bulv. 19, 134. telpā vai zvanot pa tālruni 67033997.