LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Noslēgušās vēlēšanas Sociālo zinātņu fakultātes akadēmiskajos amatos

09.01.2018

SZF Komunikācijas studiju nodaļā, komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē  uz 6 gadiem šādos amatos ievēlēti:

·         docents - Dr.sc.comm. Līva Brice

·         docents - Dr. philol. Viktors Freibergs

·         docents -  Dr.sc.comm. Laura Ardava-Āboliņa

·         docents -  Dr.sc.comm. Olga Kazaka

·         lektors -  Mg.comm. Vita Dreijere

·         lektors - Mg.comm. Inga Latkovska

·         lektors - Mg.comm. Guna Spurava

 

SZF Sociālo un politisko pētījumu institūtā uz 6 gadiem ievēlēti:

  • zinātniskais asistents komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē - Mg.comm. Kārlis Dagilis
  • zinātniskais asistents komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē - Mg.comm. Raivis Vilūns
  • zinātniskais asistents politikas zinātnes nozarē, starptautiskās politikas apakšnozarē - Mg.pol. Sigita Struberga
  • zinātniskais asistents socioloģijas nozarē, lauku socioloģijas apakšnozarē -  Mg.soc. Santa Daume
  • zinātniskais asistents politikas zinātnes nozarē, pārvaldes un administrācijas apakšnozarē - Mg.pol. Aleksandra Kjakste
  • pētnieks (Dr.) socioloģijas nozarē, lietišķās socioloģijas apakšnozarē - Dr.sc.soc. Jurijs Ņikišins
  • pētnieks (Dr.) socioloģijas nozarē, lietišķās socioloģijas apakšnozarē - Dr.sc.soc. Anvars Zavackis
  • vadošais pētnieks politikas zinātnes nozarē, politikas teorijas apakšnozarē - Dr.sc.pol. Ivars Ijabs
  • vadošais pētnieks socioloģijas nozarē, sociālās politikas un sociālā darba organizācijas apakšnozarē - Dr.sc.soc. Līga Rasnača

 

SZF Domes 21.12.2017. sēdes lēmumi