LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Prodekāne Gita Blaua saņem LU rektora Atzinības rakstu

02.02.2018

LU darbinieku kopsapulcē mūsu prodekānei Gitai Blauai piešķirts LU rektora Atzinības raksts par ilggadēju augsti profesionālu un atbildīgu darbu LU Sociālo zinātņu fakultātes finanšu vadības organizēšanā un infrastruktūras uzturēšanā, pašaizliedzību un lieliskām idejām fakultātes saimniecisko un organizatorisko jautājumu risināšanā, par iniciatīvas bagātu un kompetentu attieksmi, no sirds darot savu ikdienas darbu!

Suminām!