LAT | ENG
Dzīve LU SZF

SZF pētnieks Didzis Kļaviņš piedalās Hāgas digitālās diplomātijas darba grupās

06.02.2018

2. februārī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes un Sociālo un politisko pētījuma institūta pētnieks un pēcdoktorants Dr.sc.pol. Didzis Kļaviņš piedalījās inovatīvās Hāgas digitālās diplomātijas darba grupās, kuras organizēja Nīderlandes Ārlietu ministrija sadarbībā ar Klingendāla institūtu, Oksfordas universitāti, Dienvidkalifornijas Universitātes Publiskās diplomātijas centru un vairākām vadošajām Eiropas diplomātijas domnīcām. Tās mērķis bija apzināt digitālās diplomātijas izpausmes veidus mūsdienās, dalīties ar pieredzi, kā arī veidot jaunus pētniecības sadarbības projektus diplomātijas jomā. Šo pasākumu apmeklēja vairāk nekā 150 pētnieku, diplomātu un domnīcu pārstāvji no 25 valstīm. Kā norāda pētnieks Didzis Kļaviņš, Hāgas digitālās diplomātijas darba grupas kalpoja par plašu platformu jaunu akadēmisku ideju ģenerēšanā un diplomātijas pētniecības attīstīšanā.

Patlaban Didzis Kļaviņš izstrādā projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/082), kas ir līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt ārlietu ministriju (ĀM) darbības un pārmaiņu īpatnības Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) un Ziemeļvalstīs (Dānijā, Somijā un Zviedrijā) laika posmā no 2012. gada līdz 2015. gada beigām. Pētījums ļaus novērtēt ĀM darbību, tās strukturālo un funkcionālo ietvaru ES darbības kontekstā, kā arī izstrādāt ieteikumus darbības uzlabošanai. Iegūtās zināšanas un informācija no īstenotā pētījuma ļaus turpināt diplomātijas pētīšanu un sniegt ieguldījumu tādos starptautiskos diplomātijas pētīšanas projektos kā “Futures for Diplomacy” (Klingendāla institūts) un “The Future of Diplomacy Project” (Hārvardas Universitāte), kā arī veicināt Latvijas Universitātes starptautisko atpazīstamību un iesaisti dažādos pētnieciskajos projektos.