LAT | ENG
Dzīve LU SZF

ANO Attīstības programmas Pastāvīgās pārstāves Gabrieles Kēleres vieslekcija “ANO Tūkstošgades attīstības mērķi”

12.03.2018

14. martā no plkst. 14.30 līdz 16.00 LU Sociālo zinātņu fakultātes 316. auditorijā ar lekciju “ANO Tūkstošgades attīstības mērķi” viesosies ANO Attīstības programmas Pastāvīgā pārstāve un ANO Pastāvīgā koordinatore Gabriele Kēlere (Gabriele Koehler). Lekcija notiks kursa “Mūsdienu ārpolitikas aktuālās problēmas” ietvaros.

 

Gabriele Kēlere ir attīstības ekonomikas zinātniece, vecākā pētniece Apvienoto Nāciju Sociālās Attīstības Pētniecības Institūtā (United Nations Research Institute for Social Development) Ženēvā un lektore vairākās Vācijas augstskolās.  Viņa ir darbojusies kā augstākā līmeņa amatpersona ANO Ekonomiskajā un Sociālajā komisijā Āzijas un Klusā okeāna jautājumos (ESCAP), ANO Attīstības programā (UNDP), ANO Tirdzniecības un attīstības konferencē (UNCTAD) un ANO Bērnu fondā (UNICEF). Jomas, kas bijušas viņas darba fokusā: tirdzniecība, starptautiskās investīcijas, ekonomiskā un sociālā politika.

 

Gabrieles Kēleres šī brīža darbība ir cieši saistīta ar ANO vadībā realizētjām attīstības programmām, sociālo un ekonomisko politiku, koncentrējoties uz sociālo aizsardzību. Viņas reģionālā ekspertīze attiecas uz Āzijas valstīm. Vienlaikus Gabriele Kēlerte ir arī ANO pastāvīgā koordinatore Latvijā un ANO Attīstības programmas (UNDP) pastāvīgā pārstāve.

 

ANO pastāvīgais koordinators ir ANO ģenerālsekretāra pārstāvis Latvijā un palīdz koordinēt visas ANO sistēmas darbību Latvijā. Īpaša uzmanība tiek veltīta ANO globālajām konferencēm, tautas attīstības veicināšanai un Tūkstošgades deklarācijai. ANO Pastāvīgā koordinatora birojs darbību Latvijā uzsāka 1993. gadā. ANO Attīstības programma ir nostiprinājusi ilglaicīgu un veiksmīgu sadarbību ar Latvijas valdību tādās jomās, kas ir cieši saistītas ar tautas attīstību, piemēram, sabiedrības integrāciju, tiesu sistēmas reformu, vides aizsardzību, dzimumu līdztiesību, politikas novērtēšanu un ietekmes analīzi, pilsoniskās sabiedrības attīstību.