LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Politikas zinātnes nodaļas vadītāja piedalās pārvaldības pārmaiņu konferencē “Kā uzlabot valsts pārvaldes un pašvaldību sniegtos pakalpojumus?”

29.03.2018

Šī gada 28. martā Politikas zinātnes nodaļas vadītāja un asoc. prof. Iveta Reinholde piedalījās Lietuvas Republikas Seima un Mikola Romeris Universitātes (Lietuva) kopīgi rīkotajā 5. pārvaldības pārmaiņu konferencē “Kā uzlabot valsts pārvaldes un pašvaldību sniegtos pakalpojumus?”

Konferences mērķis bija sniegt pārskatu par publisko pakalpojumu attīstības teorētiskajām un praktiskajām tendencēm Eiropā, tā identificējot izaicinājumus, kas jāņem vērā izstrādājot publisko pakalpojumu normatīvo regulējumu un vēlāk risinot ieviešanas problēmas. Asoc.prof. Iveta Reinholde konferencē prezentēja Latvijas publiskās pārvaldes pieredzi publisko pakalpojumu aprakstu izstrādē, vienoto klientu apkalpošanas centru izveidē un publisko pakalpojumu kataloga veidošanā.