LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Erasmus+

Erasmus+ mobilitāte  nodrošina studentiem, akadēmiskajam un vispārējam personālam iespēju studēt, gūt pieredzi SZF sadarbības augstskolās. Kā arī studentiem ir iespēja pārbaudīt savas teorētiskās zināšanas, praktizējot kādā no ES dalībvalsts, kandidātvalsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts institūcijās.

 

 

Plašāku informācija par Eiropas komisijas jauno ES atbalsta programmu var iegūt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā

 

Erasmus+ (2014.-2020.) mobilitātei studijām un praksei var pretendēt:

  • ja studē LU SZF
  • kad plāno uzsākt studijas ārvalstīs, būsi beidzis vismaz 1. studiju gadu pamatstudijās
  • Studijas mobilitāte nenotiek studiju programmas apguves pēdējā semestrī. (studiju mobilitātei ir jānoslēdzas studiju pēdējā semestra pirmajā mēnesī)
  • Studijas mobilitāte nenotiek studiju programmas apguves pēdējā semestrī. (studiju mobilitātei ir jānoslēdzas studiju pēdējā semestra pirmajā mēnesī)
  • Tu esi sekmīgs
  • Tavas valodas zināšanas nav šķērslis ne mācībām, ne saziņai

Erasmus+ mobilitātē (studijas + prakse) var doties viens un tas pats students katrā studiju līmenī kopumā 12 mēnešus.

 

fileadmin/user_upload/szf_faili/Dzive_LU_SZF/ERASMUS__PRAKSES_MOBILITATE_2018_2019_.docx

ERASMUS+ PRAKSES MOBILITĀTE 2018/2019


ERASMUS+ PIETEIKUMU KONKURSA REZULTĀTI 2018/2019

 

ERASMUS+ 2019. GADA PAVASARA SEMESTRA PAPILDPIETEIKŠANĀS

 

 

ERASMUS+ MAKSIMĀLĀS MĒNEŠA STIPENDIJAS LIKMES

 

SZF studentu apmaiņas studiju pieredzes stāsti

                                        

    
        Aigars Krievijā            
                             Baiba Norvēģijā                                         Kārlis Somijā