LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Norisināsies jaunā SZF SP sasaukuma vēlēšanas


16.10.2018.

SZF Vēlēšanu komisija izsludina SP vēlēšanas, kuras norisināsies 6. un 7. novembrī

 

SZF Studējošo pašpārvaldes Vēlēšanu komisija izsludina SZF Studējošo pašpārvaldes jaunā 2018./2019. akadēmiskā gada sasaukuma vēlēšanas! 

Šajās divās dienās savu izvēli varēs veikt katrs SZF students, kuram ir svarīga fakultātes turpmākā attīstība studentu pārstāvniecībā. Vēlēšanas norisināsies 6.novembrī būs no 10:00 līdz 19:30 un 7.novembrī no 10:30 līdz 18:30.

Lai varētu balsot par izvēlēto kandidātu sarakstu, vēlēšanu dienā neaizmirsti paņemt derīgu studentu apliecību vai Latvijas Universitātes Studentu servisa izsniegtu izziņu.

 

Kā iesniegt kandidātu sarakstus?

Kandidātu saraksti iesniedzami līdz 22.oktobrim.

Saraksta izveidei izstrādātas 2 veidlapas, kas jāiesniedz SP Vēlēšanu komisijai - tām jābūt aizpildītām datorrakstā un parakstītām.

 Kandidātu saraksta veidlapā jānorāda saraksta nosaukums, katra kandidāta vārds, uzvārds, studiju programmas nosaukums, studenta apliecības numurs.

 Kandidātu kontaktinformācijas veidlapā jānorāda saraksta nosaukums, katra kandidāta vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs un studenta apliecības numurs.

Saraksts tiek reģistrēts tikai tad, ja ir iesniegtas abas veidlapas! Vēlēšanu aģitācija ir atļauta LU SP Vēlēšanu nolikumā noteiktajā kārtībā. Jebkāda veida aģitācija tiek pārtraukta 24 stundas pirms vēlēšanām. Ja aģitācija notiek šo 24 stundu laikā pirms vēlēšanām, tad Vēlēšanu komisija var lemt par saraksta anulēšanu.

Dienas laikā SP Vēlēšanu komisija izskata iesniegtos kandidātu sarakstus. Ja saraksts neatbilst Vēlēšanu nolikumam, tas tiek atgriezts iesniedzējam un dotas 2 dienas laika saraksta labošanai. Ja pēc labošanas saraksts neatbilst Vēlēšanu nolikuma prasībām, tad tas netiek reģistrēts vēlēšanām. Kad saraksts ir reģistrēts, tas vairs nav atsaucams.

Apstiprinātie vēlēšanu saraksti tiks publicēti 26. oktobrī. Saraksta kārtas numurs tiek noteikts izlozē, kas norisināsies 22. oktobrī, kad būs iesniegti visi kandidātu saraksti.

Jaunākajai informācijai par vēlēšanu norisi iespējams sekot līdzi SZF mājaslapā un Facebook lapā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar Vēlēšanu komisiju:
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja- Laura Zaķe (laurazzake@gmail.com)
Vai raksti uz SZF SP e-pastu: szfsp@lu.lv

Nepieciešamie dokumenti:

 (Jāiesniedz abas veidlapas!)