LAT | ENG
Dzīve LU SZF
  • Intas Brikšes monogrāfijas “Komunikācija. Mediji. Universitāte” atvēršanas svētki

    21. septembrī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (LU SZF) notika profesores Intas Brikšes monogrāfijas “Komunikācija. Mediji. Universitāte” atvēršana, pirmie “Prof. Intas Brikšes akadēmiskie lasījumi” un Intai Brikšei veltītās piemiņas sienas, uz kuras izvietotas vērtīgas profesores konceptuālās atziņas, svinīgā atklāšana, kurā piedalījās LU vadība, LU SZF mācībspēki, studenti un profesores Intas Brikšes tuvinieki un draugi.


    21. septembrī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (LU SZF) notika profesores Intas Brikšes monogrāfijas “Komunikācija. Mediji. Universitāte” atvēršana, pirmie “Prof. Intas Brikšes akadēmiskie lasījumi” un Intai Brikšei veltītās piemiņas sienas, uz kuras izvietotas vērtīgas profesores konceptuālās atziņas, svinīgā atklāšana, kurā piedalījās LU vadība, LU SZF mācībspēki, studenti un profesores Intas Brikšes tuvinieki un draugi.