Mag. filol.,
LU Akadēmiskās bibliotēkas bibliotekāre

edite.muizniece@lu.lv

Stažējusies Kongresa bibliotēkā (Vašingtona, ASV), Jeila universitātes bibliotēkā (Ņūheivena, ASV).

   

Docētie studiju kursi

Profesionālā svešvaloda: angļu valoda informācijas speciālistiem I un II

Nozīmīgākās publikācijas

  • Kopā ar Rīgu: iepazīsim Rīgu = Together with Riga: let’s explore Riga / sast. Arturs Heniņš; tulkojums angļu val. E. Muižniece, M. Treilona. Rīga, Rīgas Balvas biedrība, 2014.
  • Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls = The memorial to the victims of soviet occupation / sast. Gundega Cēbere; tulkoja E. Muižniece. Rīga, LR Kultūras ministrija, 2008.
  • Rīgas hronika; 12.-21. gadsimts = The Riga chronicle: the 12th-21st centuries / sast. Arturs Heniņš; tulkojums angļu val. E. Muižniece, J. Pavlovska. Rīga, Rīgas Balvas biedrība, 2007.

Ārpus akadēmiskās telpas

Intereses: valodniecības jautājumi, Latvijas vēsture, Rīgas vēsture un arhitektūra, tūrisma nozare Latvijā.