docente, Dr.sc.comm.

liva.brice@lu.lv
Lauvas iela 4, 404. telpa

Sociālo mediju un digitālās vides pētniece. Piedalījusies vairāku starptautisku projektu īstenošanā, analizējot bērnu interneta lietošanas paradumus, izzinot iedzīvotāju digitālo pratību un pētot tiešsaistes aktīvismu, sociālos mediju un digitālo vidi Latvijā. Periodiski pievēršas arī latviešu valodai digitālā vidē. Vadījusi sociālo mediju pratības darbnīcas un informatīvus seminārus par mediju vidi un atbildīgu tās patērēšanu.

Docētie studiju kursi

Sociālie mediji un digitālā kultūra; Komunikācijas teorijas.

Jaunākās publikācijas

 • Valtenbergs, Visvaldis & Brice, Līva. (2019). Sociālās tehnoloģijas un sabiedriskais labums. Grām.: Mieriņa, Inta. (red.) Pārskats par tautas attīstību 2017/2018. Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana Latvijā. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts. 102.-111.lpp., ISBN 9789934184352.

 • Brice, Līva. (2019). #valoda tviterī – 140 zīmju izaicinājums un tiešsaistes konsultācijas Grām.: Vulāne, Anna (red.). Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi: populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 14. Rīga: Latviešu valodas aģentūra. 67.-78.lpp. ISBN 9771691273004.

Nozīmīgākās publikācijas

 • Brice, Līva. (2016). Digitālais portrets kā Latvijas jauniešu (18-25) patības konstruēšana sociālajos medijos: promocijas darba kopsavilkums Doktora grāda iegūšanai komunikācijas zinātnes nozarē, apakšnozare: komunikācijas teorija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISBN 9789934517990.

 • Sechi, G., Skilters, J., Selecka, M., Brice, L., Berzina, K. (2013). Generation of Social Assets and Sharing Knowledge in a Hybrid Intentional Community: Pilot Analysis from Latvia. In Socialiniai tyrimai / Social Research. Nr. 2 (31), (pp. 38–47). ISSN 1392-3110 ("Social Research" Šiauliai University, contained in the databases: CEEOL, EBSCO, Index Copernicus).

 • Sechi, G., Skilters, J., Selecka, M., Berzina, K., & Brice, L. (2013). The impact of hybrid infrastructure in trust, motivation and knowledge sharing in an intentional community: a latvian case study. In: ERSA conference papers (No. ersa13p521). European Regional Science Association.

 • Skilters, J., Brice, L., Berzina, K., Kreile, M., Bojars, U., Selecka, M. (2013). Collaborative recall effects and extended social identity in Twitter communication [Abstract]. In M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, I. Wachsmuth (Eds.), Proceedings of the 35th Annual Meeting of the Cognitive Science Society, (p. 4114), Austin, TX: Cognitive Science Society.

 • Pencis, J., Šķilters, J., Brice, L., Kreile, M., & Bojārs, U. (2012). Collaborative recall effects and extended identity generation in Twitter communication – The case 'to remember', 'to recall', and 'to forget'. In M. Ockenfeld, I. Peters, & K. Weller (Eds.). Social Media und Web Science. Das Web als Lebensraum. 2. DGI-Konferenz, 64. Jahrestagung der DGI. Dusseldorf 22-23.03. (DGI-Tagungen, Band 16) (pp. 19-31). Frankfurt am Main: Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V.

Dalība zinātniskos projektos

 • Sabiedrības medijpratības veicināšana (2018).
 • COMPACT: From research to policy through raising awareness of the  state of the art on social media and convergence (2017-2018), H2020-ICT-2016-2.
 • EU Kids Online (2012-2016), Department of Media and Communications London School of Economics.
 • Evolution of Semantic Systems Consortium (2011- 2014), Max Planck Society.

Ārpus akadēmiskās telpas

Aktīvi ceļo gan uz tuvākiem, gan tālākiem gala mērķiem. Labprāt bauda jaunumus teātra un literatūras jomā. Interesējas par interneta un tīmekļa vēsturi un digitālās vides izmaiņām šodien. Brīvā brīdī ienirst Netflix dzīlēs vai risina japāņu mīklas.