Akadēmiskā personāla pārstāvji: 

 • Baiba Holma, asociētā profesore, "Informācijas pārvaldības" BSP direktore 
 • Daina Pakalna, docente, "Bibliotēkzinātnes un informācijas" MSP direktore 
 • Viesturs Zanders, profesors 
 • Olga Kazaka, docente 
 • Inga Latkovska, lektore 
 • Viktors Freibergs, docents 
 • Zane Radzobe, docente, "Komunikācijas zinātnes" BSP direktore 
 • Lolita Stašāne, lektore 
 • Vita Zelče, profesore, studiju virziena "Informācijas un komunikācijas zinātnes" vadītāja, "Komunikācijas zinātnes" MSP direktore, "Komunikācijas zinātnes" DSP direktore 

Darba devēju un sadarbības partneru pārstāvji: 

 • Silva Vucena, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta direktore 

Studējošo pārstāvji (SZF Studējošo pašpārvaldes izvirzītie pārstāvji): 

 • Marta Zirnīte BSP "Informācijas pārvaldība"
 • Paula Silava BSP "Komunikācijas zinātne"
 • Elīna Krēmere BST "Komunikācijas zinātne"