Sociālās atmiņas pētniecības centrs

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta Sociālās atmiņas pētniecības centrs (SAPC) veic starpdisciplinārus sociālās atmiņas, pagātnes lomas šodienā, sociālās atmiņas un vēstures politikas, vēstures reprezentāciju un identitātes pētījumus.

SAPC darbības mērķi:

  • starpdisciplināras sociālās atmiņas pētniecības veicināšana LU, tās rezultātu integrēšana akadēmiskajā apritē, akadēmiskajā izglītībā un popularizēšana sabiedrībā
  • dažādu pētniecības perspektīvu (sociālo, humanitāro, dabas un eksakto zinātņu) attīstīšana balstoties sociālās atmiņas pētnieciskajās pieejās
  • sociālās atmiņas pētniecības profilu attīstīšana un nostiprināšana Latvijas zinātnē
  • Latvijas sociālās atmiņas pētniecisko aktivitāšu iesaistīšana starptautiskajā sociālās atmiņas izzināšanas apritē, profesionālās sadarbības koordinēšana un veicināšana
  • jauno zinātnieku atbalstīšana un iesaistīšana starptautiskajā apritē

2013. gadā SAPC uzsāka īstenot valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projektu “Latvijas sociālā atmiņa un identitāte”.

SAPC  aktualitātes https://www.facebook.com/SocialasAtminasPetniecibasCentrs

Direktore

Dr. hist. Vita Zelče