Maijā 2022 Ievadlekcija 
17.06.2022. Praktikuma vietu pieteikšana vietnē visidati.lv
21.06.2022. Praktikuma vietu apstiprināšana
28.06.2022. Parakstīta praktikuma līguma iesniegšana (ne vēlāk kā nedēļu pirms praktikuma uzsākšanas)
04.07.– 26.08.2022.

Praktikuma realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikuma vadītāji)

  Individuālās studijas
27.09.2022. Praktikuma materiālu nodošana E-studijās
08.10.2022. Praktikuma aizstāvēšana
 

Oktobris 2022             Ievadlekcija par kursa darbu

28.10.2022.                 Kursa darbu tēmu pieteikšana

11.11.2022.                 Kursa darbu tēmu un vadītāju apstiprināšana

09.02.2023.                 Kursa darbu koncepcijas iesniegšana

14.03.2023.                 Kursa darbu teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana, pētījuma plāna iesniegšana (22 500 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)

04.04.2023.                 Kursa darbu empīriskās daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam

18.04.2023.                 Kursa darbu tīrraksta iesniegšana vadītājam

08.05.2023.                 Kursa darbu dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja

09.05.2023.                 Kursa darbu tīrraksta iesniegšana  e-studijās

22.05.-26.05.2023.      Kursa darbu aizstāvēšana

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Novembris 2022         Ievadlekcija par radošo projektu

29.11.2022.     Radošā projekta idejas un koncepcijas iesniegšana

13.12.2022.     Radošā projekta idejas apstiprinājums

09.02.2023.     Radošā projekta plāna iesniegšana vadītājam

02.03.2023.     Radošā projekta starpatskaite vadītājam

21.03.2023.     Radoša projekta tīrraksta iesniegšana vadītājam

04.04.2023.     Radošā projekta dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja

04.04.2023.     Radošā projekta tīrraksta iesniegšana e-studijās

17.04.– 21.04.2023.    Radošā projekta aizstāvēšana

Novembris 2022         Ievadlekcija par praksi

Decembris 2022          Prakses vietas saskaņošana ar prakses vadītāju

19.01.2023.     Saskaņoto prakses vietu pieteikšana VisiDati.lv

30.01.2023.     Parakstītā praktikuma līguma iesniegšana (ne vēlāk kā nedēļu pirms praktikuma uzsākšanas)

06.02. - 17.03.2023.    Prakses realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikumu vadītāji)

22.03.2023.     Prakses materiālu nodošana e-studijās

03.04.- 06.04.2023.     Prakses aizstāvēšana

Oktobris 2022 Bakalaura darbu tēmu un koncepcijas iesniegšana

22.11.2022.                 Bakalaura darbu tēmu un vadītāju apstiprinājums

14.02.2023.     Bakalaura darba precizētās koncepcijas iesniegšana, 30% no  pirms aizstāvēšanas vērtējuma

06.04.2023.                 Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas un pētījuma plāna iesniegšana

18.04.2023.     Bakalaura darba tēmas precizēšana latviešu un angļu valodā

18.04.2023.     Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas papildinājumi un labojumi (45 000 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.), 50 % no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma

24.04.– 28.04.2023.    Bakalaura darba pirms aizstāvēšana, uzstāšanās 20% no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma

18.05.2023.    Bakalaura darba empīriskās daļas m/r iesniegšana darba vadītājam

25.05.2023.    Bakalaura darba tīrraksta iesniegšana darba vadītājam

31.05.2023.     Dokumentārās lapas parakstīšana pie vadītāja

01.06.2023.     Bakalaura darba tīrraksta nodošana dekanātā un LUIS

12.06.– 16.06.2023.    Bakalaura darba aizstāvēšana

 

12.03.

Ievadlekcija

06.04.

RP tematu iesniegšana vietnē VisiDati.lv

21.04.

RP tematu apstiprinājums E-studijās

25.05.

RP plāna iesniegšana E-studijās

26.05.-28.08.

 

RP izstrāde (saziņu, konsultācijas nosaka RP vadītāji) Individuālās studijas

21.09.

RP tīrraksta iesniegšana vadītājam E-studijās

05.10.

RP tīrraksta nodošana  E-studijās

22.10.

RP aizstāvēšana

12.03.

Ievadlekcija

11.05.

Praktikuma vietu pieteikšana vietnē VisiDati.lv

20.05.

Praktikuma vietu apstiprināšana

22.06.

Trīspusējā praktikuma līguma iesniegšana parakstīšanai (ne vēlāk kā nedēļu pirms praktikuma uzsākšanas)

04.07.-28.08.

 

Praktikuma realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikumu vadītāji)  Individuālās studijas

28.09.

Praktikuma materiālu nodošana E-studijās

08.10.

Praktikuma aizstāvēšana

17.06./09.09. BA darba tematu pieteikšana (VisiDati.lv)

30.06./16.09. BA darbu tematu un vadītāju apstiprināšana

12.10. BA darba koncepcijas iesniegšana (30% no priekšaizstāvēšanas vērtējuma) (E-studijas)

04.11. BA darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana, pētījuma plāna iesniegšana (E-studijas)

16.11. BA darba temata precizējums (t.i. nosaukuma iesniegšana) latviešu un angļu valodā (VisiDati.lv)

16.11.BA darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas papildinājumi un labojumi (50% teksta - 45 000 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.) (50% no priekšaizstāvēšanas vērtējuma) (E-studijas)

26.11. BA darba priekšaizstāvēšana (uzstāšanās 20% no priekšaizstāvēšanas vērtējuma)

19.12. BA pētījuma (empīriskās) daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam (E-studijas)

04.01. BA darba tīrraksta iesniegšana vadītājam (E-studijas)

13.01. BA darba dokumentārās lapas saskaņošana ar darba vadītāju

14.01. BA darba tīrraksta nodošana LUIS, E-studijās un metodiķei

24., 25.01. BA darba aizstāvēšana

17.06./09.09. KD tematu pieteikšana (VisiDati.lv)

30.06./15.09. KD darbu tematu un vadītāju apstiprināšana

28.09. KD koncepcijas iesniegšana (E-studijas)

10.11. KD teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana un pētījuma plāna iesniegšana (50%teksta - 22 500 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.) (E-studijas)

1.12. KD pētījuma daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam (E-studijas)

20.12. KD tīrraksta iesniegšana vadītājam (E-studijās)

13.01. KD dokumentārās lapas saskaņošana ar darba vadītāju

14.01. KD tīrraksta iesniegšana (E-studijās)

22.01. KD aizstāvēšana