Rudens semestris:

30.08.2021.-05.09.2021. Reģistrācijas nedēļa
06.09.2021.-23.12.2021. Studijas
24.12.2021.-02.01.2022. Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienas
03.01.2022.-28.01.2022. Individuālās studijas un pārbaudījumi

Pavasara semestris:

01.02.2022.-06.02.2022. Reģistrācijas nedēļa
07.02.2022.-10.04.2022. Studijas
11.04.2022.-18.04.2022. Lieldienu brīvdienas
19.04.2022.-05.06.2022. Studijas
06.06.2022.-03.07.2022. Individuālās studijas un pārbaudījumi
 

Kursa darbs

Bakalaura darbs

Maģistra darbs

Tēmas pieteikšana

20.09.2021.

2.kursa studenti (iesniedzot ar vadītāju saskaņotu  iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 12.10.2021.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 05.11.2021.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Tēmas un vadītāja apstiprināšana

Sekojošajā nodaļas sēdē (10.2021.) Sekojošajā nodaļas sēdē (10.2021.) Sekojošajā nodaļas sēdē (11.2021.)

Tēmas precizēšana

Līdz 18.10.2021.

(iesniedzot ar vadītāju saskaņotu iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 01.04.2022.

(iesniedzot ar vadītāju saskaņotu iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 01.04.2022.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Melnraksta iesniegšana

 

08.11.2020.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Līdz 16.04.2022.

Elektroniski augšupielādējot
e-studijās

Līdz 15.04.2022.
Līdz 22.04.2022.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Priekšaizstāvēšana

09.11.2021.-  17.11.2021.

(30% no darba kopējā vērtējuma) organizē darba vadītājs – teorētiskās daļas melnraksts un pētījuma metodoloģija

22.04.2021.

plkst. 9:00

22.04.2022.
29.04.2022.

plkst. 16.30

Iesniegšana

Līdz 20.12.2021.

Iesniedzot elektronisku versiju e-studijās un drukātu versiju studiju metodiķei

Līdz 06.06.2022.

Iesniedzot elektronisku versiju LUIS  un 2 drukātus eksemplārus  studiju metodiķei

Līdz 05.06.2022

Iesniedzot elektronisku versiju LUIS un 2 drukātus eksemplārus  st. metodiķei

Aizstāvēšana

10.-11.01.2022.

13.-14.06.2022.

plkst. 9:00

15.06.2022.
plkst. 9:00
 

Rudens semestris:

30.08.2021.-05.09.2021. Reģistrācijas nedēļa
06.09.2021.-23.12.2021. Studijas
24.12.2021.-02.01.2022. Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienas
03.01.2022.-28.01.2022. Individuālās studijas un pārbaudījumi

Pavasara semestris:

01.02.2022.-06.02.2022. Reģistrācijas nedēļa
07.02.2022.-10.04.2022. Studijas
11.04.2022.-18.04.2022. Lieldienu brīvdienas
19.04.2022.-05.06.2022. Studijas
06.06.2022.-03.07.2022. Individuālās studijas un pārbaudījumi
 

Kursa darbs I (2. kurss Rīga)

Kursa darbs II
(3. kurss filiāles)

Bakalaura darbs

Maģistra darbs

 

Tēmas pieteikšana

4.10.2021.

2.kursa studenti (iesniegums studiju metodiķe)

26.02.2022. 
Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

 

Līdz 06.11.2021.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķe

Tēmas un vadītāja apstiprināšana

Līdz 15.10.2021. LĪdz 05.03.2022.  

Sekojošajā nodaļas sēdē (11.2021)

Tēmas precizēšana

Līdz 05.11.2021.

(iesniedzot ar vadītāju saskaņotu iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 04.04.2022. (iesniedzot ar vadītāju saskaņotu iesniegumu studiju metodiķei)

Līdz 04.10.2021.

(iesniedzot ar vadītāju saskaņotu iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 01.04.2022.

(iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei)

Melnraksta iesniegšana

 

12.11.2021.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

19.04.2022. 

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Līdz 12.11.2021.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Līdz 15.04.2022.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Priekšaizstāvēšana

 

 

16.11.2021. plkst. 09.00

30.04.2022.

plkst. 10:00

Iesniegšana

Līdz 21.12.2021.

Iesniedzot elektronisku versiju e-studijās un drukātu versiju studiju metodiķei

Līdz 30.05.2022. 

Iesniedzot elektronisku versiju e-studijās

Līdz 04.01.2022.

Iesniedzot elektronisku versiju LUIS  un 2 drukātus eksemplārus  studiju metodiķei

Līdz 04.06.2022.

Iesniedzot elektronisku versiju LUIS un 2 drukātus eksemplārus  studiju metodiķei

Aizstāvēšana

11.01.2022.

11.06.2022. Kuldīga

07.06.2022. Alūksne

11.01.2022. plkst. 09.00

11.06.2022.

plkst. 10:00

Valsts pārbaudījums     18.01.2022. plkst. 09.00