KURSA DARBS 1 KURSA DARBS 2 BAKALAURA DARBS MAĢISTRA DARBS
Tēmas pieteikšana

Līdz 19.10.2021.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 26.11.2020.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 30.11.2021.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

3.kursa studenti

Obligāta dalība konferencē 26.02.2022.

Līdz 21.02. maģistra darbu vadītājiem iesniedzamas vismaz 20 lappuses

2.kursa studenti
Tēmas un vadītāja apstiprināšana

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Tēmas precizēšana

Līdz 09.11.2021.

Iesniedzot darba vadītāja apstiprinātu iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 11.02.2022.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 11.02.2022. plkst. 10.00

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

3.kursa studenti

Līdz 11.03.2022.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Melnraksta iesniegšana

Līdz 09.12.2021.

Elektroniski augšupielādējot
e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 05.04.2022.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 05.05.2022. plkst. 10.00

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

3.kursa studenti

Līdz 09.05.2022.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

2.kursa studenti

Tīrraksta iesniegšana

Līdz 07.01.2022.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 17.05.2022.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 25.05.2022. plkst. 17.00

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātas versijas studiju metodiķei

3.kursa studenti

Līdz 26.05.2022. plkst. 17.00

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātas versijas studiju metodiķei

2.kursa studenti

Aizstāvēšana

21.01.2022.

2.kursa studenti

02.06.-03.06.2022.

2.kursa studenti

09.06.-10.06.2022.

3.kursa studenti

14.06.-15.06.2022.

2.kursa studenti