Reģistrācijas nedēļa     30.08.2021. - 05.09.2021.
STUDIJAS 06.09.2021. – 23.12.2021.
Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas 24.12.2021. - 02.01.2022.
PĀRBAUDĪJUMI
Bakalaura programma: 03.01.2022. - 28.01.2022.
Pilna laika klātiene (PLK) 03.01.2022. - 28.01.2022.
Nepilna laika neklātiene (NLN) 03.01.2022. - 28.01.2022.

Maģistra programma 

03.01.2022. - 28.01.2022.
Reģistrācijas nedēļa     01.02.2022. - 06.02.2022.
STUDIJAS 07.02.2022.- 05.06.2022.
Lieldienu brīvdienas 11.04.2022. - 18.04.2022.
PĀRBAUDĪJUMI
Bakalaura programma Informācijas pārvaldība
Pilna laika klātiene (PLK)  
  1B – 06.06.2022. – 03.07.2022.
  2B – 23.05.2022.- 29.05.2022.
  3B – 04.04.2022.-08.04.2022.
Nepilna laika neklātiene (NLN) 06.06.2022. – 03.07.2022.
Maģistra programma Bibliotēkzinātne un informācija 06.06.2022. – 03.07.2022.
 
Tematu un vadītāju izvēle Līdz 18.10.2021.
Kursa darbu tematu apstiprināšana   Līdz 01.11.2021.
Pētījuma programmas iesniegšana darbu vadītājiem 01.12.2021.
Kursa darbu melnrakstu iesniegšana  07.03.2022.
Kursa darbu tīrrakstu nodošana 04.04.2022.
Kursa darbu aizstāvēšana 19.04.2022.- 22.04.2022.
 

Darba temata izvēle

Līdz 18.10.2021.

Darba temata, vadītāja un recenzenta apstiprināšana

Līdz 01.11.2022.

Pētījuma programmas iesniegšana darba vadītājiem

06.12.2021.

Priekšaizstāvēšana

14.03.2022, 15.03.2022.

Darba melnraksta nodošana

18.04.2022.

Darba tīrraksta nodošana darba vadītājam

16.05.2022.

Darba tīrraksta nodošana

24.05.2022.

Darba aizstāvēšana

06.06.2022., 07.06.2022.

Darba melnraksta nodošana

22.11.2021.

Darba tīrraksta nodošana darba vadītājam

27.12.2021.

Darba tīrraksta nodošana

06.01.2022.

Darba aizstāvēšana

10.01.2022.

Darba temata izvēle

Līdz 18.10.2021. (1. un 2.kurss)

Darba temata, zinātniskā vadītāja un recenzenta apstiprināšana

Līdz 01.11.2021.

Pētījuma programmas iesniegšana darba zinātniskajam vadītājiem

10.12.2021.

Priekšaizstāvēšana

04.03.2022.

Darba melnraksta nodošana

22.04.2022.

Darba tīrraksta nodošana darba vadītājam

20.05.2022.

Darba tīrraksta nodošana

27.05.2022.

Darba aizstāvēšana 

10.06.2022.
Darba melnraksta nodošana 26.11.2021.
Darba tīrraksta nodošana darba vadītājam 20.12.2021.
Darba tīrraksta nodošana 07.01.2022.
Darba aizstāvēšana 14.01.2022.
 

Kurss

Laiks

Aizstāvēšana

Docētājs

3 BSP PLK

10.01. 2022.– 28.01.2022. 07.02.2022. – 11.02.2022.

Sandra Cīrule

2 BSP PLK

30.05.2022. – 10.06.2022. 13.06.2022.

Sandra Cīrule

2 BSP PLK

30.05.2022. – 22.06.2022. 27.06.2022.

Gatis Karlsons