LAT | ENG
Esošajiem studentiem

Komunikācijas studiju nodaļas akadēmiskais kalendārs

2018.gada pavasara un vasaras semestris

NLN Radošā projekta izstrādes grafiks2018. gadavasaras semestrī.

·      03.03.2018. Ievadlekcija 

·      05.04.2018. RP tēmu iesniegšana vietnē VisiDati.lv 

·      19.04.2018. RP tēmu apstiprinājums E-studijās 

·      03.05.2018. RP plāna iesniegšana E-studijās 

·      03.05.-26.08.2018. RP izstrāde (saziņu, konsultācijas nosaka RP vadītāji) Individuālās studijas 

·      13.09.2018. RP tīrraksta iesniegšana vadītājam

·      20.09.2018. RP nodošana tīrraksta nodošana  E-studijās 

·      06.10.2018. RP aizstāvēšana

 

NLN Praktikuma izstrādes grafiks2018. gada vasaras semestrī

·      Līdz 2018. gada 11. maijam notiek individuāla praktikuma vietas saskaņošana ar vadītāju 03.03. Ievadlekcija

·      18.05.2018. Praktikuma vietu pieteikšana vietnē VisiDati.lv

·      25.05.2018. Praktikuma vietu apstiprināšana

·      30.06.2018. Parakstīta praktikuma līguma iesniegšana (ne vēlāk kā nedēļu pirms praktikuma uzsākšanas)

·      02.07.-26.08.2018. Praktikuma realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikumu vadītāji)  Individuālās studijas

·      08.09.2018. Praktikuma materiālu nodošana E-studijās

·      22.09.2018. Praktikuma aizstāvēšana

 

NLN Kursa darba izstrādes grafiks2018. gada rudens semestrī

·      16.06.2018. ievadlekcija par Kursa darba izstrādi

·      22.06./08.09.2018. Kursa darbu tematu pieteikšana

·      29.06./15.09.2018. Kursa darbu tematu un vadītāju apstiprināšana

·      15.09.2018. Lekcija

·      27.09.2018. Kursa darba koncepcijas iesniegšana

·      20.10.2018. Lekcija

·      25.10.2018. Kursa darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana un pētījuma plāna iesniegšana(22 500 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)

·      22.11.2018. Kursa darba pētījuma daļas melnraksta iesniegšana

·      06.12.2018. Visa kursa darba melnraksta iesniegšana

·      8.12. Seminārs

·      20.12.2018. Kursa darba tīrraksta iesniegšana vadītājam

·      10.01.2019. Kursa darba dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja

·      11.01.2019. Kursa darba tīrraksta iesniegšana

·      19.01.2019. Kursa darbu aizstāvēšana 

 


 

NLN Bakalaura darba izstrādes grafiks2018. gada rudens semestrī

·      16.06.2018. ievadlekcija par Bakalaura (BA) darba izstrādi

·      22.06./07.09.2018. Bakalaura darbu tematu pieteikšana 

·      29.06./14.09.2018. Bakalaura darbu tematu un vadītāju apstiprināšana

·      22.09.2018. septembris lekcija par BA darba izstrādi

·      27.09.2018. Bakalaura darba koncepcijas iesniegšana (30% no priekšaizstāvēšanas vērtējuma)

·      25.10.2018. Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana, pētījuma plāna iesniegšana

·      08.11.2018. Bakalaura darba temata precizējums (t.i. nosaukuma iesniegšana) latviešu un angļu valodā

·      08.11.2018. Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas papildinājumi un labojumi (45 000 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.), 50 % no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma 06.12.2018. Bakalaura pētījuma (empīriskās) daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam

·      19.12.2018. Visa Bakalaura darba melnraksta iesniegšana vadītājam

·      02.01.2019. Bakalaura darba tīrraksta iesniegšana vadītājam

·      11.01.2019. Bakalaura darba dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja

·      12.01.2019. Bakalaura darba tīrraksta nodošana dekanātā un LUIS

·      21.-22.01.2019. Bakalaura darba aizstāvēšana

 

PLKIevadpraktikuma profesionālajā komunikācijāizstrādes grafiks 2018. gada vasaras semestrī

·      Aprīlis. Ievadlekcija

·      18.05.2018. Praktikuma vietu pieteikšana vietnē VisiDati.lv 

·      25.05.2018. Praktikuma vietu apstiprināšana

·      30.06.2018. Parakstīta praktikuma līguma iesniegšana (ne vēlāk kā nedēļu pirms praktikuma uzsākšanas)

·      02.07.-26.08.2018. Praktikuma realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikumu vadītāji)  Individuālās studijas

·      08.09.2018. Praktikuma materiālu nodošana E-studijās

·      22.09.2018. Praktikuma aizstāvēšana

 

PLK Kursa darbaizstrādes grafiks 2019. gada pavasara semestrī

·      2018. gada oktobris – KD ievadlekcija

·      23.10.2018. Kursa darbu tēmu pieteikšana 

·      13.11.2018. Kursa darbu tēmu un vadītāju apstiprināšana

·      12.02.2019. Kursa darbu koncepcijas iesniegšana 

·      19.03.2019. Kursa darbu teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana, pētījuma plāna iesniegšana (22 500 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)

·      09.04.2019. Kursa darbu empīriskās daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam 

·      23.04.2019. Kursa darbu tīrraksta iesniegšana vadītājam 

·      13.05.2019. Kursa darbu dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja 

·      14.05.2019. Kursa darbu tīrraksta iesniegšana  e-studijās 

·      27.05.-01.06.2019. Kursa darbu aizstāvēšana 

 

PLK Radošā projektaizstrādes grafiks 2019. gada pavasara semestrī 

·      2018. gada novembris – ievadlekcija par radošo projektu

·      04.12.2018. RP ideju un koncepcijas iesniegšana 

·      18.12.2018. RP tēmu apstiprinājums

·      05.02.2019. RP plānu iesniegšana vadītājam

·      26.02.2019. Starpatskaite vadītājiem 

·      19.03.2019. RP tīrraksta iesniegšana vadītājam

·      02.04.2019. RP nodošana tīrraksta nodošana e-studijās

·      08.04.-13.04.2019. RP aizstāvēšana

 

PLK Praktikumaizstrādes grafiks 2019. gada pavasara semestrī

·      2018.gada novembris – ievadlekcija par praktikumu

·      2018. gada decembris – praktikuma vietu pieteikšana praktikuma vadītājam

·      28.01.2019. Saskaņoto praktikuma vietu pieteikšana VisiDati.lv

·      04.02. - 17.03.2019. Praktikuma realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikumu vadītāji)

·      19.03.2019. Praktikuma materiālu nodošana e-studijās

·      01.04.-06.04.2019. Praktikuma aizstāvēšana

 

PLK Bakalaura darbaizstrādes grafiks 2019. gada pavasara semestrī

·      18.10.2018. Bakalaura darbu tēmu un koncepcijas iesniegšana 

·      01.11.2018. Bakalaura darbu tēmu un vadītāju apstiprinājums

·      07.02.2019. Bakalaura darba precizētās koncepcijas iesniegšana, 30% no  pirms aizstāvēšanas vērtējuma

·      05.04.2019. Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas un pētījuma plāna iesniegšana 

·      11.04.2019. Bakalaura darba tēmas precizēšana latviešu un angļu valodā 

·      18.04.2019. Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas papildinājumi un labojumi (45 000 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.), 50 % no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma

·      23.04.-27.04.2019. Bakalaura darba pirms aizstāvēšana, uzstāšanās 20% no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma

·      09.05.2019. Bakalaura darba empīriskās daļas m/r iesniegšana darba vadītājam 

·      16.05.2019. Bakalaura darba tīrraksta iesniegšana darba vadītājam 

·      29.05.2019. Dokumentārās lapas parakstīšana pie vadītāja 

·      30.05.2019. Bakalaura darba tīrraksta nodošana dekanātā un LUIS 

·      10.06. – 15.06.2019. Bakalaura darba aizstāvēšana 

 

Informācijas un bibliotēkas zinātnes aka­dē­mis­kā ga­da kalendārs

2017./2018. akadēmiskā gada kalendārs

 

Rudens semestris

Reģistrācijas nedēļa  

28.08.2017. – 03.09.2017.

Studijas

04.09.2017. – 23.12.2017.

Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas

25.12.2017. – 01.01.2018.

Pārbaudījumi

 

Bakalaura programma:

02.01.2018. – 26.01.2018.

·         Pilna laika klātiene (PLK)

02.01.2018. – 26.01.2018.

·         Nepilna laika neklātiene (NLN)

02.01.2018. – 26.01.2018.

Maģistra programma

02.01.2018. – 26.01.2018.

 

Pavasara semestris

Reģistrācijas nedēļa  

31.01.2018. – 04.02.2018.

Studijas

05.02.2018. – 03.06.2018.

Lieldienu brīvdienas

26.03.2018. – 02.04.2018.

Pārbaudījumi            

 

Bakalaura programma

 

 
  • Pilna laika klātiene  (PLK)
 

1B – 04.06.2018. – 01.07.2018.

 

2B – 21.05.2018. – 25.05.2018.

 

3B – 09.04.2018. – 15.04.2018.

Maģistra programma 04.06.2018. – 01.07.2018.

 

Kursadarba izstrāde (2.kurss, BSP PLK un 3. kurss nln)

 

Datumi

Tematu un vadītāju izvēle

Līdz 16.10.2017.

Kursadarbu tematu apstiprināšana  

Līdz 27.10.2017.

Pētījuma programmas iesniegšana darbu vadītājiem

 04.12.2017.

Kursadarbu melnrakstu iesniegšana

       05.03.2018.

Kursadarbu tīrrakstu nodošana

      23.03.2018.

Kursadarbu aizstāvēšana

09.04.2018. – 15.04.2018.

 

Bakalaura darba izstrāde (3.kurss, BSP PLK)

 

Datumi

Darba temata izvēle

Līdz 16.10.2017.

Darba temata, vadītāja un recenzenta apstiprināšana

Līdz 27.10.2017.

Pētījuma programmas iesniegšana darba vadītājiem

04.12.2017.

Priekšaizstāvēšana

   12.03.2018., 13.03.2018., 14.03.2018.

Darba melnraksta nodošana

23.04.2018.

Darba tīrraksta nodošana darba vadītājam

21.05.2018.

Darba tīrraksta nodošana

28.05.2017.

Darba aizstāvēšana

04.06.2018. – 09.06. 2018.

 

 

Maģistra darba izstrāde (bibliotēkzinātne un informācija)

 

Datumi

Darba temata izvēle

Līdz 16.10.2017.

(1.un 2.kurss)

Darba temata, zinātniskā vadītāja un recenzenta apstiprināšana

27.10.2017.

Pētījuma programmas iesniegšana darba zinātniskajam vadītājiem

04.12.2017.

Priekšaizstāvēšana

23.02.2018.

Darba melnraksta nodošana

27.04.2018.

Darba tīrraksta nodošana darba vadītājam

18.05.2018.

Darba tīrraksta nodošana

25.05.2018.

Darba aizstāvēšana 

08.06.2018.

 

Prakse

Kurss

Laiks

Aizstāvēšana

Docētājs

3 BSP PLK

15.01. – 02.02.2018.

12.02. – 16.02.2018.

I. Kalniņa

2 BSP PLK

28.05. – 15.06. 2018.

18.06.2018.

I. Kalniņa

2 BSP PLK

28.05. – 24.06.2018.

25.06. – 29.06.2018.

G. Karlsons

 

APSTIPRINĀTS

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas sēdē  31.08.2017.       Protokols Nr. 5.

Socioloģijas nodaļas 2016./2017. akad. gada akadēmiskais kalendārs

Socioloģijas nodaļas 2017./2018. akad. gada akadēmiskais kalendārs

 

 

 

KURSA DARBS

Bakalaura darbi

Maģistra darbi (Sociologi)

Maģistra darbs (Sociālais darbs)

Tēmas pieteikšana

25.09.2017.

2.kursa studenti (iesniedzot ar vadītāju saskaņotu  iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 16.10.2017.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 06.11.2017.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 06.11.2016.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

 

Tēmas un vadītāja apstiprināšana

 

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Tēmas precizēšana

Līdz 16.10.2017.

(iesniedzot ar vadītāju saskaņotu iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 01.04.2018.

(iesniedzot ar vadītāju saskaņotu iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 01.04.2017.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 01.04.2017.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Melnraksta iesniegšana

Individuāli vienojoties ar vadītāju

Līdz 16.04.2018.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Līdz 16.04.2017.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Līdz 16.04.2017.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Priekšaizstāvēšana

16.10.2017.-  26.10.2017.

(20% no darba kopējā vērtējuma) organizē darba vadītājs – teorētiskās daļas melnraksts un pētījuma metodoloģija

27.04.2018.

plkst. 9:00

Tiks precizēts

( 27.04.2018.)

 

28.04.2017.

plkst. 10:00

 

Iesniegšana

 

Līdz 19.12.2017.

Iesniedzot elektronisku versiju e-studijās un drukātu versiju studiju metodiķei

Līdz 21.05.2017.

Iesniedzot elektronisku versiju LUIS  un 2 drukātus eksemplārus  studiju metodiķei

Līdz 30.05.

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātus eksemplārus  studiju metodiķei

Līdz 02.06.2017.

 

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātus eksemplārus  studiju metodiķei

 

Aizstāvēšana

11.01.2018.-12.01.2018.

04.-05. 06. 2018.

plkst. 9:00

08.06.2018

Plkst. 9:00

09.06.2018.

plkst. 10:00

 

LU SZF Politikas zinātnes nodaļas 2015./2016. akad. gada akadēmiskais kalendārs

LU SZF Politikas zinātnes nodaļas

 2017./2018. akad. gada akadēmiskais kalendārs

 

 

KURSA DARBS 1 klātiene

KURSA DARBS 1 un II neklātiene

KURSA DARBS 2 klātiene

KURSA DARBS 2 neklātiene

BAKALAURA DARBS klātiene

BAKALAURA DARBS neklātiene

MAĢISTRA DARBS

Tēmas pieteikšana

Līdz 26.09.2017.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 14.10.2017.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 16.11.2017.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 11.11.2017.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

4.kursa studenti

Līdz 30.11.2017.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

3.kursa studenti

Līdz 30.11.2017.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

4.kursa studenti

Obligāta dalība konferencē 24.02.2018.

Līdz 15.02. maģistra darbu vadītājiem iesniedzamas vismaz 20 lappuses

2.kursa studenti

Tēmas un vadītāja apstiprināšana

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Tēmas precizēšana

Līdz 20.10.2017.

Iesniedzot darba vadītāja apstiprinātu iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 28.10.2017.

Iesniedzot darba vadītāja apstiprinātu iesniegumu studiju metodiķei

2. un 3kursa studenti

Līdz 05.02.2018.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 16.12.2017.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

4.kursa studenti

Līdz 05.02.2018.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

 

3.kursa studenti

Līdz 05.02.2018.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

 

4.kursa studenti

Līdz 09.03.2018.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

 

2.kursa studenti

Melnraksta iesniegšana

Līdz 04.12.2017.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 09.12.2017.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

2. un 3kursa studenti

Līdz 03.04.2018.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 17.02.2018.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

4.kursa studenti

Līdz 23.04.2018.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

3.kursa studenti

Līdz 23.04.2018.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

4.kursa studenti

Līdz 07.05.2018.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

2.kursa studenti

Tīrraksta iesniegšana

Līdz 08.01.2018.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 13.01.2018.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

2. un 3kursa studenti

Līdz 14.05.2018.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 31.03.2018.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

4.kursa studenti

Līdz 18.05.2018.

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātas versijas studiju metodiķei

3.kursa studenti

Līdz 19.05.2018.

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātas versijas studiju metodiķei

4.kursa studenti

Līdz 30.05.2018.

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātas versijas studiju metodiķei

2.kursa studenti

Aizstāvēšana

19.01.2018.

2.kursa studenti

20.01.2018.

2. un 3kursa studenti

31.05.-01.06.2018.

2.kursa studenti

14.04.2018.

4.kursa studenti

07.06.-08.06.2018.

3.kursa studenti

09.06.2018.

4.kursa studenti

14.06.-15.06.2018.

2.kursa studenti

  • Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas 25.12.2017. - 01.01.2018.
  • Rudens semestra sesija 02.01.2018.- 26.01.2018.
  • Pavasara semestra reģistrācijas nedēļa- 30.01.2018. - 04.02.2018.
  • Lieldienu brīvdienas 26.03.2018. - 02.04.2018.
  • Pavasara semestra sesija 04.06.2018.- 01.07.2018.