LAT | ENG
Esošajiem studentiem

Komunikācijas studiju nodaļas akadēmiskais kalendārs

NLN Kursa darba izstrādes grafiks2018. gada rudens semestrī

·      16.06.2018. ievadlekcija par Kursa darba izstrādi

·      22.06./08.09.2018. Kursa darbu tematu pieteikšana

·      29.06./15.09.2018. Kursa darbu tematu un vadītāju apstiprināšana

·      15.09.2018. Lekcija

·      27.09.2018. Kursa darba koncepcijas iesniegšana

·      20.10.2018. Lekcija

·      25.10.2018. Kursa darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana un pētījuma plāna iesniegšana(22 500 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)

·      22.11.2018. Kursa darba pētījuma daļas melnraksta iesniegšana

·      06.12.2018. Visa kursa darba melnraksta iesniegšana

·      8.12. Seminārs

·      20.12.2018. Kursa darba tīrraksta iesniegšana vadītājam

·      10.01.2019. Kursa darba dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja

·      11.01.2019. Kursa darba tīrraksta iesniegšana

·      19.01.2019. Kursa darbu aizstāvēšana 

 


 

NLN Bakalaura darba izstrādes grafiks2018. gada rudens semestrī

·      16.06.2018. ievadlekcija par Bakalaura (BA) darba izstrādi

·      22.06./07.09.2018. Bakalaura darbu tematu pieteikšana 

·      29.06./14.09.2018. Bakalaura darbu tematu un vadītāju apstiprināšana

·      22.09.2018. septembris lekcija par BA darba izstrādi

·      27.09.2018. Bakalaura darba koncepcijas iesniegšana (30% no priekšaizstāvēšanas vērtējuma)

·      25.10.2018. Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana, pētījuma plāna iesniegšana

·      08.11.2018. Bakalaura darba temata precizējums (t.i. nosaukuma iesniegšana) latviešu un angļu valodā

·      08.11.2018. Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas papildinājumi un labojumi (45 000 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.), 50 % no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma 06.12.2018. Bakalaura pētījuma (empīriskās) daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam

·      19.12.2018. Visa Bakalaura darba melnraksta iesniegšana vadītājam

·      02.01.2019. Bakalaura darba tīrraksta iesniegšana vadītājam

·      11.01.2019. Bakalaura darba dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja

·      12.01.2019. Bakalaura darba tīrraksta nodošana dekanātā un LUIS

·      21.-22.01.2019. Bakalaura darba aizstāvēšana

 

PLK Kursa darbaizstrādes grafiks 2019. gada pavasara semestrī

·      2018. gada oktobris – KD ievadlekcija

·      23.10.2018. Kursa darbu tēmu pieteikšana 

·      13.11.2018. Kursa darbu tēmu un vadītāju apstiprināšana

·      12.02.2019. Kursa darbu koncepcijas iesniegšana 

·      19.03.2019. Kursa darbu teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana, pētījuma plāna iesniegšana (22 500 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)

·      09.04.2019. Kursa darbu empīriskās daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam 

·      23.04.2019. Kursa darbu tīrraksta iesniegšana vadītājam 

·      13.05.2019. Kursa darbu dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja 

·      14.05.2019. Kursa darbu tīrraksta iesniegšana  e-studijās 

·      27.05.-01.06.2019. Kursa darbu aizstāvēšana 

 

PLK Radošā projektaizstrādes grafiks 2019. gada pavasara semestrī 

·      2018. gada novembris – ievadlekcija par radošo projektu

·      04.12.2018. RP ideju un koncepcijas iesniegšana 

·      18.12.2018. RP tēmu apstiprinājums

·      05.02.2019. RP plānu iesniegšana vadītājam

·      26.02.2019. Starpatskaite vadītājiem 

·      19.03.2019. RP tīrraksta iesniegšana vadītājam

·      02.04.2019. RP nodošana tīrraksta nodošana e-studijās

·      08.04.-13.04.2019. RP aizstāvēšana

 

PLK Praktikumaizstrādes grafiks 2019. gada pavasara semestrī

·      2018.gada novembris – ievadlekcija par praktikumu

·      2018. gada decembris – praktikuma vietu pieteikšana praktikuma vadītājam

·      28.01.2019. Saskaņoto praktikuma vietu pieteikšana VisiDati.lv

·      04.02. - 17.03.2019. Praktikuma realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikumu vadītāji)

·      19.03.2019. Praktikuma materiālu nodošana e-studijās

·      01.04.-06.04.2019. Praktikuma aizstāvēšana

 

PLK Bakalaura darbaizstrādes grafiks 2019. gada pavasara semestrī

·      18.10.2018. Bakalaura darbu tēmu un koncepcijas iesniegšana 

·      01.11.2018. Bakalaura darbu tēmu un vadītāju apstiprinājums

·      07.02.2019. Bakalaura darba precizētās koncepcijas iesniegšana, 30% no  pirms aizstāvēšanas vērtējuma

·      05.04.2019. Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas un pētījuma plāna iesniegšana 

·      11.04.2019. Bakalaura darba tēmas precizēšana latviešu un angļu valodā 

·      18.04.2019. Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas papildinājumi un labojumi (45 000 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.), 50 % no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma

·      23.04.-27.04.2019. Bakalaura darba pirms aizstāvēšana, uzstāšanās 20% no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma

·      09.05.2019. Bakalaura darba empīriskās daļas m/r iesniegšana darba vadītājam 

·      16.05.2019. Bakalaura darba tīrraksta iesniegšana darba vadītājam 

·      29.05.2019. Dokumentārās lapas parakstīšana pie vadītāja 

·      30.05.2019. Bakalaura darba tīrraksta nodošana dekanātā un LUIS 

·      10.06. – 15.06.2019. Bakalaura darba aizstāvēšana 

 

Informācijas un bibliotēkas zinātnes 2018./19. aka­dē­mis­kā ga­da kalendārs

 

 

Rudens semestris

Reģistrācijas nedēļa           

27.08.2018. - 02.09.2018.

Studijas

03.09.2018. 23.12.2018.

Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas

24.12.2018. - 01.01.2019.

Pārbaudījumi

Bakalaura programma:

02.01.2019. - 25.01.2019.

·   Pilna laika klātiene (PLK)

02.01.2019. - 25.01.2019.

·   Nepilna laika neklātiene(NLN)

02.01.2019. - 25.01.2019.

Maģistra programma

02.01.2019. - 25.01.2019.

 

Pavasara semestris

Reģistrācijas nedēļa           

29.01.2019. - 03.02.2019.

Studijas

04.02.2019.- 02.06.2019.

Lieldienu brīvdienas

15.04.2019. - 22.04.2019.

Pārbaudījumi            

Bakalaura programma Informācijas pārvaldība

 

·                     Pilna laika klātiene (PLK)

1B – 03.06.2019. – 30.06.2019.

 

2B – 20.05.2019- 24.05.2019.

 

3B – 08.04.2019.- 12.04.2019.

·                     Nepilna laika neklātiene (NLN)

03.06.2019. – 30.06.2019.

Maģistra programma Bibliotēkzinātne un

informācija

03.06.2019. – 30.06.2019.

 

Kursa darba izstrāde

 

Datumi

Tematu un vadītāju izvēle

Līdz15.10.2018.

Kursa darbu tematu apstiprināšana  

Līdz 26.10.2018.

Pētījuma programmas iesniegšana darbu vadītājiem

03.12.2018.

Kursa darbu melnrakstu iesniegšana 

04.03.2019.

Kursa darbu tīrrakstu nodošana

25.03.2019.

Kursa darbu aizstāvēšana

01.04.2019.- 05.04.2019.

 

Bakalaura darba izstrāde

 

Datumi

Darba temata izvēle

Līdz15.10.2018.

Darba temata, vadītāja un recenzenta apstiprināšana

Līdz 26.10.2018.

Pētījuma programmas iesniegšana darba vadītājiem

03.12.2018.

Priekšaizstāvēšana

11.03.2019, 12.03.2019.

Darba melnraksta nodošana

23.04.2019.

Darba tīrraksta nodošana darba vadītājam

20.05.2019.

Darba tīrraksta nodošana

27.05.2019.

Darba aizstāvēšana

03.06.2019., 04.06.2019.

 

Maģistra darba izstrāde

 

Datumi

Darba temata izvēle

Līdz16.10.2018. (1. un 2.kurss)

Darba temata, zinātniskā vadītāja un recenzenta apstiprināšana

Līdz 26.10.2018.

Pētījuma programmas iesniegšana darba zinātniskajam vadītājiem

03.12.2018.

Priekšaizstāvēšana

22.02.2019.

Darba melnraksta nodošana

26.04.2019.

Darba tīrraksta nodošana darba vadītājam

17.05.2019.

Darba tīrraksta nodošana

24.05.2019.

Darba aizstāvēšana 

07.06.2019.

 

Prakse

Kurss

Laiks

Aizstāvēšana

Docētājs

3 BSP PLK

14.01. – 01.02.2019.

11.02. – 15.02.2019.

Sandra Cīrule

2 BSP PLK

27.05. – 14.06.2019.

17.06.2019.

Sandra Cīrule

2 BSP PLK

27.05. – 28.06.2019.

28.06.2019.

Gatis Karlsons

 

APSTIPRINĀTS

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas sēdē 31.08.2018.      

Socioloģijas nodaļas 2018./2019. akad. gada akadēmiskais kalendārs

 

 

KURSA DARBS

Bakalaura darbi

Maģistra darbi (Sociologi)

Tēmas pieteikšana

01.10.2018.

2.kursa studenti (iesniedzotar vadītāju saskaņotu  iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 15.10.2018.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 02.11.2018.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Tēmas un vadītāja apstiprināšana

 

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Tēmas precizēšana

Līdz 15.10.2018.

(iesniedzot ar vadītāju saskaņotu iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 01.04.2019.

(iesniedzot ar vadītāju saskaņotu iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 01.04.2019.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Melnraksta iesniegšana

26.11.2018.

(pēc priekšaizstāvēšanas!)Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Līdz 15.04.2019.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Līdz 19.04.2019.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Priekšaizstāvēšana

15.10.2018.-  26.10.2018.

(20% no darba kopējā vērtējuma) organizē darba vadītājs – teorētiskās daļas melnraksts un pētījuma metodoloģija

26.04.2019.

plkst. 9:00

Tiks precizēts

( 26.04.2019.

plkst. 16.30)

 

 

Iesniegšana

 

Līdz 17.12.2018.

Iesniedzot elektronisku versiju e-studijās un drukātu versiju studiju metodiķei

Līdz 20.05.2019.

Iesniedzot elektronisku versiju LUIS  un 2 drukātus eksemplārus  studiju metodiķei

Līdz 30.05.2019.

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātus eksemplārus  studiju metodiķei

 

Aizstāvēšana

14.01.2019.

03.-04. 06. 2019.

plkst. 9:00

07.06.2019

Plkst. 9:00

 

LU SZF Politikas zinātnes nodaļas 2018./2019. akad. gada akadēmiskais kalendārs

 

 

 

KURSA DARBS 1

KURSA DARBS 2

BAKALAURA DARBS

MAĢISTRA DARBS

Tēmas pieteikšana

Līdz 05.10.2018.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 16.11.2018.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 30.11.2018.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

3.kursa studenti

Obligāta dalība konferencē 23.02.2019.

Līdz 15.02. maģistra darbu vadītājiem iesniedzamas vismaz 20 lappuses

2.kursa studenti

Tēmas un vadītāja apstiprināšana

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Tēmas precizēšana

Līdz 20.10.2018.

Iesniedzot darba vadītāja apstiprinātu iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 05.02.2019.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 05.02.2019.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

 

3.kursa studenti

Līdz 09.03.2019.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

 

2.kursa studenti

Melnraksta iesniegšana

Līdz 04.12.2018.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 03.04.2019.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 23.04.2019.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

3.kursa studenti

Līdz 07.05.2019.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

2.kursa studenti

Tīrraksta iesniegšana

Līdz 08.01.2019.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 14.05.2019.

Elektroniski augšupielādējot

e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 22.05.2019.

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātas versijas studiju metodiķei

3.kursa studenti

Līdz 30.05.2019.

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātas versijas studiju metodiķei

2.kursa studenti

Aizstāvēšana

18.01.2019.

2.kursa studenti

06.06.-07.06.2019.

2.kursa studenti

11.06.-12.06.2019.

3.kursa studenti

13.06.-14.06.2019.

2.kursa studenti