LAT | ENG
Esošajiem studentiem

Socioloģijas doktora programma, 2017. akadēmiskā gada pavasara semestra plānojums

Socioloģijas doktora programma, 2017. akadēmiskā gada rudens semestra plānojums

Kurss: Doktorantu teorētiskie semināri, A daļa, notiek piektdienās (izņemot 31.01.2018), 16.30-18.00, 309. Auditorijā

Piezīme: Doktorantiem lūdzu izsūtīt apspriežamos tekstus padomes locekļiem un citiem doktorantiem trīs dienas pirms semināra

 

Datums

Doktorantu teorētiskais seminārs

 

 

 

References kursi

Ziņo

Recenzents no doktorantu vidus

Vadītājs un recenzents no profesoru vidus

Nodarbības forma

1.12.2017

Soci7057 Promocijas darba pirmā varianta uzrakstīšana un apspriešana

Darba iestrādes konspektīvi prezentē trešā kursa doktoranti

3.kursa doktoranti

Jūlija Stare

 

Darbu komentē visi doktoranti

B.Zepa

T.Tisenkopfs

 

S2

8.12.2017

Soci7057 Promocijas darba pirmā varianta uzrakstīšana un apspriešana

Darba iestrādes konspektīvi prezentē trešā kursa doktoranti

3.kursa doktoranti

Uldis Meļķisis

 

Diskusijā piedalās profesori, doktoranti un pēcdoktoranti

B.Zepa

L.Rasnača

 

S2

15.12.2017

Soci7059 Doktora pētījuma metodoloģijas izstrāde

2.kursa doktoranti

Laura Jaunromāne

Elenē Žoržoliani

 

Darbu komentē visi doktoranti

T.Tisenkopfs

A.Zobena

S2

22.12.2017

Soci7059 Doktora pētījuma metodoloģijas izstrāde

2.kursa doktoranti:

Anete Butkēviča

Elgars Felcis

Darbu komentē visi doktoranti

A.Zobena

B.Bela

 

S2

5.01.2018

Soci7055 Doktora pētījuma projekta, pētījuma plāna izstrāde un zinātniskās literatūras analīze

1.kursa doktoranti:

Aiga Romāne

Andra Mite

Darbu komentē visi doktoranti

A.Zobena

L.Rasnača

 

S2

12.01.2018

Soci7055 Doktora pētījuma projekta, pētījuma plāna izstrāde un zinātniskās literatūras analīze

1.kursa doktoranti:

Andris Šuvajevs

 

Darbu komentē visi doktoranti

T.Tisenkopfs

B.Bela

S2

31.01.2018

Studiju progresa novērtējums, refleksija, diskusija, pēcdoktorantu ieteikumi (TBC)

 

Visi doktoranti

 

Darbu komentē visi doktoranti

Doktorantūras padome

 

S2

 

Socioloģijas doktora programma. 2017. akadēmiskā gada rudens semestra plānojums

Kurss: Jaunākās tendences sociālajā teorijā, A daļa, 4 kp., notiek piektdienās (izņemot 31.01.2018) 18.15-21.30, 309. auditorijā.

 

Datums

Soci7045 Jaunākās tendences sociālajā teorijā

Piedalās

 

Tēma

Docētājs

Nodarbības forma

 

1.12.2017

Learning, knowledge and innovation theories and processes

 

Prof. T.Tisenkopfs

 

L2, S2

 

8.12.2017

Social policy and social integration

 

Doc. L.Rasnača

L2, S2

 

15.12.2017

Labour market theories

 

Doc. M.Niklass

L2, S2

 

22.12.2017

Social innovation theories and practice

 

Prof. A.Zobena

L2, S2

 

5.01.2018

Language and social life

 

Prof. B.Zepa

L2, S2

 

12.01.2018

Sustainable development theories and approaches

 

Prof. T.Tisenkopfs

L2, S2

 

19.01.2018

Newest tendencies in biographical sociology

 

As.prof. B.Bela

 

L2, S2

 

31.01.2018

Social economy and social entrepreneurship

 

As.prof. B.Bela

L2, S2