LAT | ENG
Esošajiem studentiem

Socioloģijas doktora programma, 2019. akadēmiskā gada pavasara semestra plānojums

LU socioloģijas  doktora studiju programma

Kursi

“Doktorantu teorētiskais seminārs”, A daļa

“Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes”, A daļa

Plānojums 2019. gada pavasara semestrī   

Nodarbību laiks un vieta: Ceturtdienas, SZF 309.auditorija

 

16.30 – 18.00 -  Doktorantu teorētiskais seminārs

Visu kursu doktorantiem

 

18.15 – 21.30 -  Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes

A daļa, 4 kp., lekciju stundu skaits 32, semināru un praktisko darbu stundu skaits 32, 1.kursa doktorantiem

 

Nodarbību plāns

 

Datums/kurss

Nodarbības tēma

Docētājs

14. februāris

 

 

Doktorantu teorētiskais seminārs un doktorantūras padomes sēde

Ilzes Lāces promocijas darba “Vietas piesaiste un dzīvesstilu daudzveidība

Latvijas laukos” priekšaizstāvēšana

Doktorantūras padome: Prof. T.Tisenkopfs, prof. A.Zobena, asoc.prof. B.Bela, asoc.prof. L.Rasnača, asoc.prof. I.Mieriņa

Doktorantūras padomes sēde

Programmas aktualitātes un doktorantu progresa izvērtējums

Doktorantūras padome

21. februāris

 

 

Doktorantu teorētiskais seminārs

Soci7060 Doktora darba teorētiskās daļas sagatavošana (2.sem.), 1. kursa doktorante O.Žabko

Prof. T.Tisenkopfs

Asoc.prof. I.Mieriņa

 

Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes

Ethical procedures and data management in social research / Sociālo pētījumu ētiskās procedūras un datu pārvaldība

Prof. T.Tisenkopfs

 

28. februāris

 

 

Doktorantu teorētiskais seminārs

Soci7060 Doktora darba teorētiskās daļas sagatavošana  (2.sem.), 1. kursa doktorante K.Bebre

Soc.prof. B.Bela

Asoc.prof. I.Mieriņa

 

Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes

Pieejas un metodoloģijas migrācijas pētījumos

Asoc.prof. I.Mieriņa

 

7. marts

 

 

Doktorantu teorētiskais seminārs

Soci7058 Doktora pētījuma veikšana (4.sem.), 2. kursa doktorants A. Šuvajevs

Prof. T.Tisenkopfs

Asoc.prof. L.Rasnača

Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes

Publication strategies in doctoral research

Prof. T.Tisenkopfs

14. marts

 

 

Doktorantu teorētiskais seminārs

Soci7058 Doktora pētījuma veikšana (4.sem.), 2. kursa doktorante A. Romāne-Meijere

Prof. A.Zobena

Prof. B.Zepa

Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes

Text analysis: approaches and methods

 Prof. B.Zepa

21. marts

 

 

Doktorantu teorētiskais seminārs

Soci7058 Doktora pētījuma veikšana (4.sem.), 2. kursa doktorante A. Mite

Asoc.prof. L.Rasnača

Prof. A.Zobena

Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes

Strategies and methodologies in community and regional development research

Prof. A.Zobena

28. marts

 

 

Doktorantu teorētiskais seminārs

Soci7056 Promocijas darba galīgā varianta uzrakstīšana (6.sem.), A.Butkēviča

Prof. A.Zobena

Asoc.prof. L. Rasnača

Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes

Approaches and methodologies in labour market research

Asoc.prof. L. Rasnača

4. aprīlis

 

 

Doktorantu teorētiskais seminārs

Soci7060 Doktora darba teorētiskās daļas sagatavošana (2.sem.), 1. kursa doktorantes O.Žabko un K.Bebre

Prof. B.Zepa

Doc. M.Niklass

Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes

Quantitative approaches in social research, statistical and content analysis

Doc. M.Niklass

11. aprīlis

 

 

Doktorantu teorētiskais seminārs

Soci7058 Doktora pētījuma veikšana (4.sem.), 2. kursa doktorants A. Šuvajevs

Asoc.prof. B.Bela

Doc. M.Niklass

Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes

Action research methodology, the role of researcher in social change

 

Asoc.prof. B.Bela

25. aprīlis

 

 

Doktorantu teorētiskais seminārs

Soci7058 Doktora pētījuma veikšana (4.sem.), 2. kursa doktorantes A.Mite un A.Romane-Meijere

Asoc.prof. B.Bela

Prof.T.Tisenkopfs

23. maijs

 

 

Doktorantu teorētiskais seminārs

Doktorantu publikāciju ieceru un iestrāžu apspriešana

Prof. T.Tisenkopfs

4.-6. jūlijs

 

 

LU konferenču centrs Ratnieki

Akadēmiskās rakstīšanas nometne, tbc

Prof. T.Tisenkopfs