LAT | ENG
Esošajiem studentiem

Komunikācijas zinātnes pasniedzēju konsultāciju grafiks 2018. gada PAVASARA semestrī

 

 

Doc. Didzis Bērziņš

KomZ BSP programmas direktors

Otrdienās plkst. 16.00-18.00

404.kab.

didzis.berzins@lu.lv

Doc. Viktors Freibergs

Komunikācijas studiju nodaļas vadītājs

Ceturtdienās plkst. 16.00-18.00

427.kab.

viktors.freibergs@lu.lv

Prof. Vita Zelče

KomZ MSP programmas direktore

Pirmdienās plkst. 14.30-15.30 un individuāli, iepriekš vienojoties e-pastā

410.kab.

vita.zelce@lu.lv

Pasn. Ivars Auce

Individuāli vienojoties e-pastā

i@aa.lv

Pasn. Kristīne Āboliņa

Individuāli vienojoties e-pastā

kristine.abolina@lu.lv

Pasn. Liene Bērziņa

Individuāli vienojoties e-pastā

218.kab.

berzinliene@gmail.com

Doc. Līva Brice

Otrdienās, iepriekš vienojoties e-pastā

404.kab.

liva.brice@lu.lv

Pasn. Kārlis Dagilis

Individuāli vienojoties e-pastā

karlis.dagilis@gmail.com

29565322

Lekt. Vita Dreijere

Ceturtdienās plkst.16.00 iepriekš vienojoties e-pastā

403.kab.

vita.dreijere@gmail.com

Pasn. Raimonds Gekišs

Individuāli vienojoties e-pastā

gekiss.raimonds@gmail.com

Pasn. Arta Ģiga

Individuāli vienojoties e-pastā

arta.giga@gmail.com

Doc. Olga Kazaka

Individuāli vienojoties e-pastā

olga.kazaka@lu.lv

Emer. prof. Skaidrīte Lasmane

Individuāli vienojoties e-pastā

410.kab.

skaidrite.lasmane@lu.lv

Lekt. Inga Latkovska

Ceturtdienās plkst. 12.00 iepriekš vienojoties e-pastā

407.kab.

inga.latkovska@lead.lv

Pasn. Vija Melbārde

Individuāli vienojoties e-pastā

vija.melbarde@va.lv

vija.melbarde@lu.lv

Pasn. Andris Morkāns

Individuāli vienojoties e-pastā

andris.morkans@radio.org.lv

Pasn. Jānis Pencis

Individuāli vienojoties e-pastā

janis.pencis@gmail.com

Pasn. Dmitrijs Petrenko

Individuāli vienojoties e-pastā

dmitrijs.petrenko@gmail.com

Doc. Zane Radzobe

Ceturtdienās plkst. 12.30, iepriekš vienojoties e-pastā

403.kab.

zane.radzobe@lu.lv

Pasn. Zanda Rutkovska

Individuāli vienojoties e-pastā

rutkovska.metodes@inbox.lv

Pasn. Kaspars Rūklis

Individuāli vienojoties e-pastā

kaspars.ruklis@gmail.com

Pasn. Velta Skolmeistere

Trešdienās plkst. 16.00-17.00, iepriekš vienojoties e-pastā

velta.sk@gmail.com

Asoc. prof. Ojārs Skudra

5.jūnijā plkst. 15.00-18.00

14.jūnijā plkst. 15.00-18.00

21.jūnijā plkst. 15.00-18.00

27.jūnijā plkst. 15.00-18.00

417.kab.

ojars.skudra@lu.lv

Pasn. Kristīne Smirnova

Individuāli vienojoties e-pastā

kalsere@yahoo.com

Pasn. Guna Spurava

Individuāli vienojoties e-pastā

Guna.Spurava@gmail.com


Lekt. Lolita Stašāne

Pirmdienās plkst.18.00,

sestdienās – iepriekš vienojoties

e-pastā

407.kab.

lolita.stasane@lu.lv

Pasn. Ieva Strode

Individuāli vienojoties e-pastā

ieva.strode@gmail.com

Pasn. Jānis Šīre

Individuāli vienojoties e-pastā. Konsultācijas iespējamas līdz 19. jūnijam

janis.sire@lu.lv

Pasn. Ilze Šulmane

4. jūnijā plkst. 14.00-16.00

11. jūnijā plkst. 14.00-16.00

20. jūnijā plkst. 14.-16.00

ar iepriekšēju vienošanos e-pastā;   pēdējā jūnija nedēļā – iepriekš vienojoties e-pastā

417.kab.

ilze.sulmane@lu.lv

Pasn. Rolands Tjarve

Trešdienās, plkst. 16.00,

iepriekš vienojoties e-pastā

410.kab.

rolands.tjarve@gmail.com

Pasn. Vikija Valdmane- Rozenberga

Individuāli vienojoties e-pastā

vikijav@lu.lv

Vad. pētn. Visvaldis Valtenbergs

Individuāli vienojoties e-pastā

visvaldis.valtenbergs@lu.lv

Lekt. Modrīte Vucāne

Individuāli vienojoties e-pastā

Modrite.Vucane@lu.lv

Pasn. Viktors Zaķis

Individuāli vienojoties e-pastā

viktors.zakis@inbox.lv

Doc. Marita Zitmane

Ceturtdienās plkst. 12.00-14.00, iepriekš vienojoties e-pastā

407.kab.

marita.zitmane@lu.lv

 

Politikas zinātnes nodaļas pasniedzēju konsultāciju grafiks 2018.gada PAVASARA semestrī


Pasniedzējs

Diena

Laiks          

Kabinets

asoc. prof. Iveta Reinholde

Otrdiena

14.00 – 16.00

311.

asoc. prof. Ivars Ijabs

Trešdiena

16.30 – 18.00

319.

Prof. Juris Rozenvalds

Ceturtdiena

16.00 – 18.00

221.

doc. Toms Rostoks

Ceturtdiena

16.00 – 18.00

314.

asoc. prof. Daunis Auers

Pirmdiena

9.00 – 10.30

313.

asoc.prof. Daina Bāra

Otrdiena

12.00 – 14.00

312.

doc. Valts Kalniņš

Pirmdienavalts.kalnins@lu.lv

10.00

315.

prof. Jānis Ikstens

Ceturtdiena

17.00 

310.

prof. Žaneta Ozoliņa

Piektdiena

14.30 – 16.30

306.

Socioloģijas nodaļas pasniedzēju konsultāciju grafiks 2018.gada PAVASARA semestrī

Pasniedzējs

Diena

Laiks

Kabinets

asoc. prof. Baiba Bela

Pirmdiena

15.00 – 17.00

329.

prof. Brigita Zepa

Otrdiena
Trešdiena
iepriekš vienojoties rakstot e-pastu:
brigita.zepa@lu.lv

17.15
14.00

 

doc. Agita Misāne

Pirmdiena, 
iepriekš vienojoties rakstot e-pastu: agita.misane@lu.lv

11.00 – 12.00

328.

doc. Līga Rasnača

Otrdiena

14.00 – 15.30

304.

pasn. Inta Mieriņa

Pirmdiena
iepriekš vienojoties rakstot e-pastu: inta.mierina@lu.lv

14.30 – 16.30

107.

doc. Mareks Niklass

Trešdiena

9.00 – 10.30

328.

prof. Tālis Tisenkopfs

Pirmdiena

12.00 – 14.00

 332.

prof. Aija Zobena

Otdiena

14.00 – 16.00

 307.

doc. Jurijs Ņikišins

Trešdiena vai ceturtdiena,
iepriekš rakstot e-pastu:
jurijs.nikisins@lu.lv

14.15 – 15.15
12.15 – 13.15

303.

 

 

 

 

INFORMĀCIJAS UN BIBLIOTĒKU STUDIJU NODAĻAS docētāju konsultāciju laiki 2018. gada PAVASARA semestrī

 

 

Pasniedzējs

 

Diena

 

Laiks

 

Telpa

Asoc.prof. B.Holma

Otrdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)

 

16.15–17.45

418.

Doc. D.Pakalna

Trešdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)

 

12.30–14.00

411.

Lekt. I. Kalniņa

Trešdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)

 

14.00–14.45

421.a

Lekt. L.Viļuma

Trešdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)

 

12.30–14.00

400.

Prof. V.Zanders

Trešdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)

 

14.00–15.30

400.

 

Metodiķes G.Kreicbergas pieņemšanas laiki 219. telpā

Pirmdiena


Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

(23.09., 28.10., 11.11., 9.12., 13.01.)

10.00 – 13.00 un

14.00 – 17.00

10.00 – 13.00 un

14.00 – 18.30

10.00 –13.00 un

14.00 –17.00

8.30 – 13.00

un

13.30 – 15.00