LAT | ENG
Esošajiem studentiem

Komunikācijas zinātnes pasniedzēju konsultāciju grafiks 2018. gada RUDENS semestrī

 

 
 

Doc. Didzis Bērziņš

BSP direktors

Otrdienās plkst. 12.00-13.00

Ceturtdienās plkst. 14.00-15.00

404.kab.

didzis.berzins@lu.lv

Prof. Vita Zelče

MSP direktore

Otrdienās plkst. 16.15-17.15

Individuāli vienojoties e-pastā

410.kab.

vita.zelce@lu.lv

Docents Viktors Freibergs

nodaļas vadītājs

Otrdienās plkst. 14.00-16.00

427.kab.

viktors.freibergs@lu.lv

Pasn. Ivars Auce

Individuāli vienojoties e-pastā

i@aa.lv

Pasn. Kristīne Āboliņa

Individuāli vienojoties e-pastā

kristine.abolina@lu.lv

Pasn. Liene Bērziņa

Individuāli vienojoties e-pastā

218.kab.

berzinliene@gmail.com

Doc. Līva Brice

Otrdienās plkst. 12.30-14.00, iepriekš piesakoties e-pastā

404.kab.

liva.brice@lu.lv

Pasn. Kārlis Dagilis

Individuāli vienojoties e-pastā

karlis.dagilis@gmail.com

29565322

Lekt. Vita Dreijere

Individuāli vienojoties e-pastā

403.kab.

vita.dreijere@gmail.com

Pasn. Raimonds Gekišs

Individuāli vienojoties e-pastā

gekiss.raimonds@gmail.com

Pasn. Arta Ģiga

Individuāli vienojoties e-pastā

arta.giga@gmail.com

Doc. Olga Kazaka

Individuāli vienojoties e-pastā

olga.kazaka@lu.lv

Pasn. Tatjana Kunda

Trešdienās plkst. 14.00-15.30, iepriekš piesakoties e-pastā

tatjana.kunda@gmail.com

Emer. prof. Skaidrīte Lasmane

Individuāli vienojoties e-pastā

410.kab.

skaidrite.lasmane@lu.lv

Lekt. Inga Latkovska

Individuāli vienojoties e-pastā

407.kab.

inga.latkovska@lead.lv

Pasn. Vija Melbārde

Otrdienās plkst. 16.00-17.30, iepriekš piesakoties e-pastā

vija.melbarde@va.lv

Pasn. Andris Morkāns

Individuāli vienojoties e-pastā

andris.morkans@gmail.com

Pasn. Jānis Pencis

Ceturtdienās plkst. 12.00, iepriekš piesakoties e-pastā

janis.pencis@gmail.com

Pasn. Dmitrijs Petrenko

Individuāli vienojoties e-pastā

dmitrijs.petrenko@gmail.com

Doc. Zane Radzobe

Individuāli vienojoties e-pastā

403.kab.

zane.radzobe@lu.lv

Pasn. Zanda Rutkovska

Individuāli vienojoties e-pastā

rutkovska.metodes@inbox.lv

Pasn. Kaspars Rūklis

Individuāli vienojoties e-pastā

kaspars.ruklis@gmail.com

Pasn. Velta Skolmeistere

Individuāli vienojoties e-pastā

velta.sk@gmail.com

Asoc. prof. Ojārs Skudra

Otrdienās plkst. 16.00-18.00

417.kab.

ojars.skudra@lu.lv

Pasn. Justīne Savitska

Individuāli vienojoties e-pastā

justine.savitska@gmail.com

Pasn. Kristīne Smirnova

Trešdienās plkst. 12.00, iepriekš piesakoties e-pastā

333.kab.

kalsere@yahoo.com

Pasn. Guna Spurava

Individuāli vienojoties e-pastā

Guna.Spurava@gmail.com


Lekt. Lolita Stašāne

Trešdienās plkst. 12.00

Sestdienās vai Skype/Messenger – iepriekš vienojoties e-pastā

407.kab.

lolita.stasane@lu.lv

Pasn. Ieva Strode

Individuāli vienojoties e-pastā

ieva.strode@gmail.com

Pasn. Jānis Šīre

Individuāli vienojoties e-pastā

janis.sire@lu.lv

Pasn. Ilze Šulmane

Pirmdienās plkst.14.00-16.00 (līdz 27. septembrim), iepriekš piesakoties e-pastā

Ceturtdienās plkst. 14.00-16.00. (no 29. oktobra), iepriekš piesakoties e-pastā

417.kab.

ilze.sulmane@lu.lv

Pasn. Rolands Tjarve

Individuāli vienojoties e-pastā

410.kab.

rolands.tjarve@gmail.com

Pasn. Vikija Valdmane- Rozenberga

Individuāli vienojoties e-pastā

vikijav@lu.lv

Vad. pētn. Visvaldis Valtenbergs

Individuāli vienojoties e-pastā

visvaldis.valtenbergs@lu.lv

Pasn. Roberts Vīksne

Individuāli vienojoties e-pastā

roberts.viksne@lu.lv

Lekt. Modrīte Vucāne

Individuāli vienojoties e-pastā

LU Juridiskajā fakultātē

(Raiņa bulvāris 19), Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra

262.kab.

Modrite.Vucane@lu.lv

Prof. Anna Vulāne

Pirmdienās plkst. 14.10, iepriekš piesakoties e-pastā, kā arī Skype

Neklātienes studentiem - Skype, iepriekš piesakoties e-pastā

anna.vulane@lu.lv

Pasn. Viktors Zaķis

Individuāli vienojoties e-pastā

viktors.zakis@inbox.lv

Doc. Marita Zitmane

Trešdienās plkst. 12.30-15.00

407.kab.

marita.zitmane@lu.lv

 
 

Politikas zinātnes nodaļas pasniedzēju konsultāciju grafiks 2018.gada RUDENS semestrī


Pasniedzējs

Diena

Laiks          

Kabinets

asoc. prof. Iveta Reinholde

Pirmdiena

14.30 – 16.30

311.

asoc. prof. Ivars Ijabs

Otrdiena

14.00 – 16.00

319.

Prof. Juris Rozenvalds

Ceturtdiena

16.00 – 18.00

221.

doc. Toms Rostoks

Ceturtdiena

16.00 – 18.00

314.

asoc. prof. Daunis Auers

Otrdiena

14.00 – 15.30

313.

asoc.prof. Daina Bāra

Otrdiena

12.00 – 14.00

312.

doc. Valts Kalniņš

Pirmdienavalts.kalnins@lu.lv

9.30

315.

prof. Jānis Ikstens

Otrdiena

Ceturtdiena

14.00 – 15.00

17.00 – 18.00

310.

prof. Žaneta Ozoliņa

Trešdiena

16.00 – 18.00

306.

Socioloģijas nodaļas pasniedzēju konsultāciju grafiks 2018.gada RUDENS semestrī

 

 

Pasniedzējs

Diena

Laiks

Kabinets

asoc. prof. Baiba Bela

Trešdiena

15:00-16:30

329.

doc. Līga Rasnača

Otrdiena

16:00-17:30

304.

lekt. Mareks Niklass

Pirmdiena

Ceturtdiena

15:00-16:30

10:30-12:00

328.

prof. Aija Zobena

Otrdiena

16:00-18:00

 307.

doc. Jurijs Ņikišins 

Otrdiena

17:00-18:00

303.

INFORMĀCIJAS UN BIBLIOTĒKU STUDIJU NODAĻAS docētāju konsultāciju laiki 2018. gada RUDENS semestrī

 

 

Pasniedzējs

 

Diena

 

Laiks

 

Telpa

Asoc.prof. B.Holma

Otrdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)

 

14.00–15.30

418.

Doc. D.Pakalna

Otrdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)

 

14.00–15.30

411.

Prof. V.Zanders

Otrdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)

 

19.00–20.00

400.

Lekt. L.Viļuma

Otrdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)

 

10.30–12.15

400.