LAT | ENG
Esošajiem studentiem

Lai segtu studiju maksu vai iegūtu papildus līdzekļus dzīvošanai studiju laikā, Jums ir iespējas pieteikties studiju un/vai studējošo kredītam no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie – LR pilsoņi un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase un kuri sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.


Valsts galvotajam studiju un/ vai studējošā kredītam var pieteikties elektroniski LUIS profilā, sadaļā PIETEIKTIES KREDĪTAM  no 14.07.2014. līdz 31.10.2014. (izmantojot LU studējošā loginu un paroli).

 

Par pieteikšanos kredītam lūdzu interesēties pie SZF sekretāres Anetes Zasas(202. telpa), e-pasts: Anete.Zasa@lu.lv,  tālr. 67140233.Vairāk par kredītiem lasiet:
LU mājas lapā:
http://www.lu.lv/studentiem/stipendijas-krediti-un-studiju-maksa/krediti/

un
Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā:
http://www.sza.gov.lv/
http://www.sza.gov.lv/?p=69
 
Informācija par komerckredītiem:
http://www.kreditiem.lv/lv/privatpersonam/studentu_krediti/