Jauno antropologu skola

Antropologs pēta cilvēkus šī jēdziena visplašākajā nozīmē. Cilvēku prakšu padziļināta izpēte un analīze, uzklausot arī citkārt ne vienmēr nedzirdamo un neredzamo personu balsis, ļauj labāk izprast, kā mēs organizējam savu ikdienu, un līdz ar to radīt cilvēku vajadzībām atbilstošākus produktus un publiskos pakalpojumus. Cilvēki ar antropoloģijas izglītību pasaulē ir pieprasīti publiskajā pārvaldē, plānošanā, attīstības projektos, medicīnas iestādēs, komunikācijā, mārketingā, kā arī inovācijās. 

28.01. Anna Griķe Antropoloģijas priekšvēsture, attīstība un izpētes virzieni
04.02. Ilze Mileiko Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika
11.02. Kārlis Lakševics Māju robežas: privātums, diskriminācija un klimats
18.02. Līna Orste Atkritumi antropoloģijā: paradumi, priekšstati un materiālu plūsmas
25.02. Marta Muižniece Antropoloģija un dzimte
04.03. Māra Neikena Antropoloģija un attiecības: cilvēki, vietas, lietas un dzīvnieki

Nodarbības norisināsies no plkst. 10.00 līdz 13.30 2023. gada 28. janvārī, 4., 11., 18. un 25. februārī un 4. martā.

Dalībnieki, kuri sekmīgi nokārtos skolas noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomu un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā atbilstīgā bakalaura studiju programmā – līdz pat 60 papildu punktiem, palielinot iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Pieteikšanās nodarbībām: līdz 25.01.2023.

Ar jautājumiem par nodarbībām vērsties pie Elzas Lāmas (elza.lama@lu.lv).

Pieteikšanās skolām ir noslēgusies.

Kursu apguve – bez maksas.

Dalībnieki, kas sekmīgi nokārtos “Jauno antropologu skolas” noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomus un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF.

Skolas nolikums un noteikumi papildpunktu iegūšanai

NB!

 

Jauno antropologu skolas ietvaros tiek organizētas sešas nodarbības, par katru sekmīgi nokārtotu uzdevumu nodarbības beigās iespējams saņemt 10 punktus. Jauno antropologu skolas darbības noslēgumā dalībniekiem tiek piešķirti kopumā 10, 20, 30, 40, 50 vai 60 punkti. 

Dalībnieki ar iegūto punktu skaitu saņem diplomu un priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā bakalaura studiju programmā “Kultūras un sociālā antropoloģija”. Iegūtie punkti tiek summēti ar centralizēto eksāmenu rezultātiem vai vidusskolas atestāta atzīmēm, piedaloties konkursā uz studiju vietām SZF bakalaura studiju programmā “Kultūras un sociālā antropoloģija” 2023. un 2024. gadā (konkursa rezultāti, piedaloties konkursā uz studiju vietām, tiek ņemti vērā kārtējā un nākamajā gadā pēc konkursa). Piedaloties “Jauno antropologu skolā” divus gadus pēc kārtas un saņemot punktus, dalībniekiem ir tiesības piedalīties konkursā uz studiju vietām SZF bakalaura studiju programmā “Kultūras un sociālā antropoloģija” ar augstāko iegūto punktu skaitu.