Jauno sociālo darbinieku skola


Sociālais darbinieks ir sabiedrībā nedzirdēto, nesaprasto un nepieņemto cilvēku balss. Viņš/-a rūpējas arī par sociālo vidi - par apkārtējo apstākļu pilnveidošanu, pakalpojumu attīstīšanu, lai visiem dzīvi padarītu pilnīgāku un labāku.

27.01.2024. Ieva Ozola ''Sociālais darbs ar ģimenēm''
03.02.2024. Gunita Dzene ''Vai kopienām ir nepieciešams sociālais darbinieks?''
10.02.2024. Daina Vanaga ''Sociālā darba vērtības un ētiskie principi''
17.02.2024. Līga Rasnača ''Globālie izaicinājumi un sociālās pārmaiņas''
24.02.2024. Madara Lapsa ''Atkarība un līdzatkarība''
02.03.2024. Aiga Romāne-Meiere ''Resiliences pieeja un jaunieši''


Pieteikšanās anketa ir pieejama šeit

Dalībnieki, kuri sekmīgi nokārtos skolas noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomu un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā atbilstīgā bakalaura studiju programmā – līdz pat 100 papildu punktiem, palielinot iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Pieteikšanās nodarbībām līdz 25.01.2024.

Kursu apguve – bez maksas.

Skolas nolikums un noteikumi punktu iegūšanai.

Ar jautājumiem par nodarbībām vērsties pie LU SZF sabiedrisko attiecību speciālistes Rēzijas Legzdiņas (Rezija.Legzdina@lu.lv).