2020. gada skolēnu ZPD konkurss informācijas pārvaldībā

1 vai 2 cilvēku komandai

Ierocies informācijā un nopelni budžeta vietu universitātē!

Pazīmes, ka tev jāpiedalās:

 • Tu esi 11. vai 12 klases skolēns
 • Tevi interesē, kā labāk sakārtot informāciju, lai to varētu viegli un ātri atrast
 • Tevi interesē, kā un kāpēc cilvēki izmanto informāciju
 • Tu zini, ka informāciju var atrast ne tikai ar Google
 • Tu vari nosaukt vairāk par diviem informācijas glabāšanas veidiem
 • Tev patīk informāciju meklēt, to organizēt un arī lietot
 • Tu proti izvairīties no informācijas pārslodzes
 • Tu zini, kā pamatot savu viedokli
 • Tev padodas izdarīt secinājumus
 • Tevi interesē informācijas pārvaldība
   

Kas jāiesniedz?

 • Viena vai divu cilvēku izstrādāts zinātniski pētnieciskais darbs (ZPD)
 • Apjoms - ne vairāk kā 20 lappuses (bez pielikumiem).
   

Kā darbus vērtē?

 1. Pirmā kārta.
  Darba novērtējums.
  Ņemsim vērā, cik oriģinālu un aktuālu tēmu esi izvēlējies, cik skaidri proti formulēt domas, izklāstot tēmu un izdarot secinājumus, kā un ar kādām metodēm tev izdevies veikt pētījumu.
 2. Otrā kārta.
  Prezentācija žūrijai un pārrunas.
  Ja esi ticis otrajā kārtā, gatavojies septiņās minūtēs skaidri izklāstīt ZPD mērķus un uzdevumus, kā un kāpēc izvēlējies pētniecības metodes, būtiskākos secinājumus.
  Sekos precizējoši žūrijas jautājumi un, iespējams, diskusija.
  Esi zinošs un proti izteikties!

Ko Tu iegūsti, piedaloties?

 • Iespēju iegūt budžeta studiju vietu vai papildpunktus iestāšanās konkursā
 • Pieredzi darba prezentācijā un aizstāvēšanā nepazīstamai auditorijai
 • Jaunus draugus (iespējams, nākamos kursa biedrus)
   

Kas tev drīkst un var palīdzēt?

 • LU SZF konkursa organizētāji
 • Tavi skolotāji (jautā klases audzinātājai)
 • Tavi vecāki, draugi, kolēģi
   

Uzdod jautājumus asociētajai profesorei Baibai Holmai Baiba.Holma@lu.lv

Konkursa nolikums