Zinātnieku naktī tiecies ar sociālo zinātņu pētniekiem, uzzini par jaunāko pētījumu atklājumiem un piedalies sarunās piektdien, 30. septembrī, plkst. 18:00-20:00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā Torņkalnā Dabas mājā 217. telpā.

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLPP) projekta “Gatavi pārmaiņām? Kopīgo dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība” (LZP-2019 / 1-0319) pētnieki iepazīstinās Zinātnieku nakts apmeklētājus ar galvenajām atziņām pētījumos par dažādu resursu lietotāju – gan dabas resursu, gan sociālo, gan citu resursu – gatavību pārmaiņām.  

Pētnieki piedāvās savu skatījumu un aicinās apmeklētājus dalīties savā pieredzē dabas resursu lietošanā, kā, piemēram, mežu koksnes un nekoksnes resursiem (ogas, sēnes, makšķerēšana, atpūta dabā), kā arī sociālu resursu izmantošanu – kopējām sadarbībām, iesaistīšanās organizācijās, pasākumos, apskatot, kādi ir būtiskākie apkārtējās vides riski un kā mēs tos uztveram?

Apmeklētājiem būs iespēja arī izspēlēt iespējamo nākamās rīcības soļu scenāriju sociālā jomā, rīcībpolitikas jomā un pārrunāt, kādi būtu viņu soļi, ko mēs katrs varētu darīt individuāli, kā kopiena, sabiedrības grupa, sabiedrība kopumā.

Uz tikšanos Zinātnieku naktī 30. septembrī plkst. 18:00 - 20:00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Torņkalnā Dabas mājā, 217.tepā!

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLPP) projekta “Gatavi pārmaiņām? Kopīgo dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība” (LZP-2019 / 1-0319) galvenais mērķis ir izzināt pastāvošās kopīgo dabas resursu pārvaldības prakses un līdzveidot izpratni un atbildi turpinošam vides sabrukumam, kas rada pieaugošu ietekmi uz sociālo un ekonomisko realitāti Latvijas reģionos.  Projekts tiek īstenots LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Sociālo un politisko pētījumu institūtā (SPPI). Pētījums tiek finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu, projekts "Gatavi pārmaiņām? Kopīgo dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība", projekta Nr. LZP-2019 / 1-0319.

Dalīties