Izlaidums notiks 2. jūlijā, LU Sociālo zinātņu fakultātes J.Berlina auditorijā:

Plkst. 10.00 Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas absolventiem –  1. grupai

Plkst. 12.30 Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas absolventiem –  2. grupai

Plkst. 15.00 Politikas zinātnes, Socioloģijas un Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programmu absolventiem

Plkst. 18.00 visu maģistrantūras programmu absolventiem