Microsoft inovāciju centrā, Kalpaka bulvārī 4

·  António Lucas Soares  Associate Professor of Information Systems at the Department of Informatics Engineering at the Faculty of Engineering University of Porto, the director of the master programme in Information Science 
“What is the role of the information manager at the crossroads of Information Science and Data Science? A reflection on the future of information professionals training”

·  Baiba Holma Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, asoc. profesore 
“Profesionālās identitātes atspoguļojums bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studiju programmās”

·  Daina Pakalna Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, docente 
“Informācijas pārvaldības programmas 1. kursa studentu portrets” 

·  Gita Rozenberga LU Bibliotēka
“Informācijpratība doktorantūras studentiem”

·  Ilga Mantiniece LU Bibliotēka  
“Grāmatizdevēja Jāņa Rapas bibliotēka”

·  Liene Viļuma Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, lektore
“Prototipi jaunā LU portāla navigācijas projektēšanā”  

·  Sandra Cīrule Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, lektore  
“Sociālās lasīšanas aktivitātes”

·  Baiba Īvāne -Kronberga Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, doktorante  
“Bibliotēkas ēka kā izpētes objekts. Starpdisciplinaritātes perspektīva”

·  Katrīna Sirmā Siguldas novada bibliotēka  
“Publisko bibliotēku novadpētniecības krājuma popularizēšana sadarbībā ar pamatskolu”

·  Mārīte Apenīte Latvijas Nacionālā bibliotēka  
“Priekšmetu terminu fasetlietošanas sistēma – ieguvumi un problēmaspekti” 

Sekcijas vadītājas: LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča Docente Daina Pakalna