Pieteikšanās kārtība maģistra līmeņa studijām atšķiras atkarībā no tā, vai pretendents/-e ir absolvējis/-usi LU līdz 2002. gadam vai ir citu augstskolu beidzējs/-a, vai pretendents/-e ir absolvējis/-usi LU, sākot no 2003. gada, vai arī ir pretendents/-e uz ārpuskonkursa reģistrāciju (saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās).

Plašāk: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/magistra-limena-studijas/