LU Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka (1.stāvs)

Lauvas iela 4,
Rīga, LV - 1019
E-pasts: szf-bibl@lu.lv

Eiropas Savienības Dokumentācijas centrs (turpmāk Centrs) ir dibināts 1992.gadā, Latvijas Universitātes Politikas zinātņu katedrai sadarbojoties ar ES Komisijas Informācijas, komunikācijas un kultūras ģenerāldirektorāta Universitāšu informācijas daļu un bija pirmais šāda veida centrs Latvijā.

Centrs tika izveidots ar mērķi informēt Latvijas Universitātes un citu augstskolu pasniedzējus par Eiropas Savienību, ES vēsturi, institūcijām, attīstību.

Šodien centrs kļuvis par informācijas bāzi akadēmiskā personāla un studentu zinātniski pētnieciskajam darbam ar Eiropas Savienību saistītiem jautājumiem. Centrs ir brīvi pieejams visiem interesentiem.

Centrā apkopoti dažāda tipa periodiskie izdevumi par ES institūcijām, ES attīstību, ES tiesībām, zinātni, izglītību, ES ekonomiku, lauksaimniecību, vidi un sociālo politiku, ES likumdošanu, u.c.

Nāc uz EDC:

  • Ja nepieciešama informācija par ES vēsturi, integrāciju, paplašināšanos, dažādām ES politikas jomām, statistikas dati, Eiropas Kopienu tiesas ziņojumi u.c.
  • Gatavojot prezentācijas un pasākumus par ES dažādām politikas jomām EDC var Jums izlīdzēt ar dažādiem uzskates līdzekļiem, piemēram, bukletiem, atklātnēm, plakātiem, kartēm.
  • Ja informācija par Eiropas Savienību nepieciešama mācībām, studijām un pētījumiem.
  • Kad vēlies izmantot ES piedāvātās iespējas, piemēram, piedalīties konkursos, meklēt prakses vietas.
  • Organizēt pasākumus, kuri saistīti ar ES jautājumiem.
  • Meklējat sadarbības partnerus citās ES dalībvalstīs.

Eiropas Parlamenta oficiālajā tīmekļa vietnē atradīsi ļoti plašu informāciju par darbu EP- no pavisam vispārīgas informācijas, iespējām iesaistīties, komiteju darbības u.tml. līdz pat plenārsēžu plāniem, dienas aktualitātēm un TV pārraidēm (Eiropas Parlamenta Multimediju centrs).

Eiropas Savienības oficiālajā tīmekļa vietnē atradīsi informāciju par ES vēsturi, dalībvalstīm, aktualitātēm. Šeit arī atradīsi saites uz saistītajiem dokumentu un publikāciju arhīviem un daudz ko citu. Šeit arī informācija par visām ES iestādēm un institūcijām.

Eiropas Komisijas Centrālā Bibliotēka ir izveidojusi izklājlapu, kurā vienmēr būs aktuālākā informācija no sociālajiem medijiem (RSS feed), kas ir saistīta ar ES jautājumiem. Te vienkopus atrodami ES institūciju, komisāru un citi saistītie profili, tādos sociālajos tīklos kā Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Delicious.

Kur atrast e- dokumentus par Eiropas Savienību?

Eiropas Savienības Oficālajā Vēstnesī, kas ir vienīgais periodiskais izdevums, ko publicē katru darba dienu visās ES oficiālajās valodās. Šim izdevumam ir divas pamatsērijas (L- likumdošana un C- paziņojumi un cita informācija) un papildsērija (S- atklāto konkursu sludinājumi). C sērijai ir arī elektroniska nodaļa – OV CE sērija.

Izmanto datubāzes:

EUR-Lex nodrošina bezmaksas piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem un citiem dokumentiem, kas nav uzskatāmi par konfidenciāliem. Vietnes saturs aptver laikposmu no 1951. gada, un apjomā ziņā tie ir 2 815 000 dokumentu. Datubāzi ik dienu atjaunina, un katru gadu pievieno aptuveni 12 000 dokumentu.

EU Bookshop ir pieejamas Eiropas Savienības oficiālās publikācijas. Jūs tās varat lejupielādēt PDF formātā. Tāpat dažas publikācijas ir iespējams pasūtīt drukātā veidā, un tās nosūtīs uz jūsu dzīvesvietu.

Eurostat ir vadošais statistikas birojs Eiropā, kas aptver statistisko informāciju par visām ES dalībvalstīm, nodrošina iespēja šo informāciju savstarpēji salīdzināt un analizēt.

Izmanto arī "Statistics Explained", kur vienkāršā valodā ir skaidrota biežāk pieprasītā statistikas informācija.

Whoiswho uzziņu katalogā varat iepazīties ar ES iestāžu administratīvo struktūru. Tas ir uzticams informācijas avots, kurā varat uzzināt dažādu ES iestāžu augstākā līmeņa ierēdņu vārdu, uzvārdu un darbavietas adresi.

Eiropas e-tiesiskuma portāls ir vienots elektronisks informācijas avots tieslietu jomā, kura uzdevums ir 22 valodās sniegt informāciju par tiesību sistēmām visā Eiropas Savienībā.

Eurovoc ir daudzvalodu un daudznozaru tēzaurs, kas aptver Eiropas Savienības darbības jomu terminoloģiju, kurā uzsvars likts uz Parlamenta darbu. Eurovoc ir pieejams Eiropas Savienības 22 oficiālajās valodās