LU Profesors, Doktora studiju programmas “Sociālās zinātnes” direktors,

LU studiju virziena “Socioloģija, politoloģija, antropoloģija” vadītājs.
Jean Monnet Chair
Hirša indekss -14 (2023)

daunis.auers@lu.lv

Politisko partiju, vēlēšanu, politisko risku un ekonomikas konkurētspējas pētnieks. Studējis Londonas Ekonomikas Augstskolā (LSE) un Londonas Universitātes Koledžā (UCL) Apvienotajā Karalistē. bijis ASV Fulbraita programmas pētnieks Kalifornijas Universitātē Berklijā, Vašiņtonas Universitātē, Sietlā, un Baltijas-Amerikas Brīvības fonda pētnieks Wayne State Universitātē, Detroitā. 2015. gadā Palgrave MacMillan izdevniecībā Londonā un Ņujorkā tika izdota D.Auera grāmata “Comparative Politics and Government of the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st Century” (Baltijas valstu politika un pārvaldība: Igaunija, Latvija un Lietuva 21. gadsimtā).

 

Docētie studiju kursi

  • Ievads salīdzināmā politikā (4 KP, BSP)
  • Eiropas Savienība I: Integrācija un Institūcijas (4 KP, BSP)
  • Eiropas Savienība II: Politika un lēmumu pieņemšana (4 KP, BSP)
  • Politisko risku vadība (2 KP, MSP)
  • ASV un Eiropa: Salīdzinošā politika, institūcijas un sabiedrība (4 KP, MSP)
  • Salīdzinošā politika: Koncepcijas un tēmas (4 KP, MSP)

 

Nozīmīgākās publikācijas

Raksti recenzētos izdevumos

Monogrāfijas

Populārzinātniskas publikācijas