profesors, Dr. philol.,
Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošais pētnieks,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Letonikas un Baltijas centra vadītāja vietnieks zinātniskā darbā

viesturs.zanders@lu.lv
Lauvas iela 4, 400. telpa

Viens no vadošajiem Latvijas grāmatniecības un bibliotēku vēstures pētniekiem, Nacionālās enciklopēdijas nozaru redakcijas kolēģijas loceklis, Viļņas universitātes rīkoto starptautisko grāmatzinātnes konferenču orgkomitejas loceklis (kopš 2006. gada).  
 
Pētnieciskās intereses: grāmatniecības vēsture (tostarp cenzūra un grāmatniecība), bibliotēku vēsture (Latvijas bibliotēku vēsturiskie krājumi).                                                                                                    

Docētie studiju kursi

Latvijas grāmatniecības vēsture pasaules kultūras kontekstā; Grāmatniecības un bibliotēku vēsture; Grāmatzinātnes un grāmatniecības aktuālie diskursi; Bibliofilija un rokrakstu krājumi.

Jaunākās publikācijas

 • Zanders, Viesturs (2020). Cittautu literatūras tulkojumi trimdā 20. gs. 50.-60. gados. Letonica, nr. 41 (2020, akceptēts publicēšanai).
 • Zanders, Viesturs (2019). Latvijas Republikas (1918–1940) grāmatniecības izpētes bāze Latvijas Nacionālajā arhīvā. Grām.:  Vilks, Andris (galv. red.). Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. 164.–175.lpp. (LNB Zinātniskie raksti 4 (XXIV)). ISBN 9789984850870.

Nozīmīgākās publikācijas

 • Zanders, Viesturs (2020). Latviešu grāmata nacistu okupācijas laikā. Domuzīme, nr. 2, 70.-74. lpp. ISSN 2256-0408.

 • Zanders, Viesturs (2019). Grāmatniecība. Grām.: Ščerbinskis, Valters (galv. red.). Nacionālā enciklopēdija. Latvija. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. 672.–677.lpp.  ISBN 9789984850610.

 • Zanders, Viesturs (2017). Mazāk zināmais par Ulža Ģērmaņa publikāciju tapšanu un likteņiem. Letonica, nr. 35, 29.-42. lpp. ISSN 1407-3110.

 • Zanders, Viesturs (2017). Das Dokumentarerbe des lettischen Exils in den wissenschaftlichen Bibliotheken Lettlands. Knygotyra, Vol. 68, p.132-142. ISSN 0204-2061. 

 • Zanders, Viesturs (2015). Edgars Dunsdorfs un apgāda „Daugava” Latvijas vēstures sērija. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4 (97), [46.]-88. lpp. ISSN 1025-8906.

 • Zanders, Viesturs (2014). Anšlava Eglīša sadarbība ar Helmaru Rudzīti: ieskats rakstnieka un izdevēja sarakstē. Letonica, nr. 27, 61.-69. lpp. ISSN 1407-3110.

 • Zanders, Viesturs (2013). Nacionālā grāmatniecība gadsimtu ritumā.  Grām.: Stradiņš, Jānis (galv. red.). Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. 4.sēj.: Latvijas kultūra, izglītība, zinātne, 331.-353.lpp. ISBN 9789934837340.

 • Zanders, Viesturs (2009). Die Buchwissenschaft im Baltikum in den letzten fünfzig Jahren. In.: Barbier, Frédéric, Monok, István (ed.). L' Europe en réseaux. Cinquante ans du livre de l´Apparition du Livre (1958) à 2008 : bilan et projets. Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2009. S. 151-165. ISBN 9789632005751.

 • Zanders, Viesturs (2006). Rīgas Latviešu biedrība (1868-1940) kā nacionālās grāmatniecības centrs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. ISBN 9984802310.

 • Izstādes “Tiks aizliegts: Baltijas grāmata 1918-1940” līdzautors (2018-2019, izstādi veidojušas Baltijas valstu augstskolas un Nacionālās bibliotēkas).

Ārpus akadēmiskās telpas

Vērtīgas privātās bibliotēkas līdzīpašnieks. Seko līdzi norisēm politikā, mūzikā un kino.