Mg.sc.soc., Mg.hum.,
Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja

baibaivanelv@gmail.com

Doktorantūras studijās pievērsusies bibliotēku vietas identitātes jautājumiem. Latvijas Bibliotekāru biedrības Novadpētniecības sekcijas vadītāja, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja. Bibliotēkzinātnes pētniecības un publisko bibliotēku profesionālajā vidē ienākusi, ikdienas darbā aprobējot novatoriskas metodes, bibliotēku novadpētniecības darbā integrējot bibliotēku vēstures, stāstniecības un organizācijas identitātes un pārstāvniecības būtiskus problēmjautājumus.

Docētie studiju kursi

Saskarsmes kultūra informācijas institūcijās.

Nozīmīgākās publikācijas

  • Белорусские корни латгальского Букваря. Алесь Суша, Байба Иване-Кронберга. Віцебскі сшытак: гістарычны навукова-папулярны часопіс/заснавальнікі: Віцебскі абласны краязнаўчы музей, Віцебскае абласное краязнаўчае аб'яднанне. — 2019. ― № 6. ― С. 111—144.

  • Īvāne-Kronberga, B. (2018) The Cultural Landscape of The City Library of Jelgava: Reading Histories and Rethinking Value (lpp. 99.–102.). Rīga: The Power of Reading, Proceedings of the XXVI Bobcatsss Symposium.

Ārpus akadēmiskās telpas

Dzīve un pētniecība kā teksts – nav viena vienīga pareizā lasījuma, bet gan bezgalīga telpa neskaitāmu variantu un interpretāciju atklāšanai.