Lektors, PhD Politikas zinātnē

ivo.rollis@lu.lv
LinkedIn 
ResearchGate 
ORCID
Hirša indekss - 1

Eiropas integrācijas un valsts pārvaldes reformu eksperts, viens no vadošajiem eiropeizācijas speciālistiem Latvijā. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes lektors eiropeizācijas un valsts pārvaldes jautājumos un zinātnisko rakstu autors eiropeizācijas un politikas koordinācijas jautājumos. Darbojies Eiropas integrācijas jomā Latvijas valsts pārvaldē. Kā konsultants strādājis ar Eiropas integrācijas un valsts pārvaldes jautājumiem Ukrainas, Moldovas, Gruzijas, Armēnijas, Bosnijas un Hercegovinas un Melnkalnes valsts pārvaldes struktūrām. Sabiedriskās politiskā centra “Providus” padomes loceklis un Latvijas Politologu Asociācijas biedrs.

Docētie studiju kursi

Eiropas integrācija: Teorija un prakse

Nozīmīgākās publikācijas