Vieslektore, Mg.sc.soc., Mg.sc.pol.

jana.trahimovica@gmail.com
LinkedIn 

Protokola un etiķetes eksperte ar vairāk kā 17 gadu profesionālo pieredzi šajā jomā. Vadījusi Valsts prezidenta protokola nodaļu, Latvijas prezidentūras ES Padomē Sekretariāta protokolu, Ministru prezidenta protokolu, šobrīd turpina strādāt Ārlietu ministrijā. Atsevišķu apmācību, lekciju izstrāde un semināru vadīšana augstskolās, valsts institūcijām, pašvaldībām un privātajam sektoram. Ārlietu ministra Atzinības un pateicības raksti; Ministru kabineta Atzinības raksts par profesionālu darbu (2009; 2015; 2020).

Docētie studiju kursi

Protokols un etiķete diplomātijas transformācijas laikmetā

Darba pieredze

  • No 2003. – 2011. gadam un no 2016.gada aprīļa līdz šim brīdim - darba gaitas Ārlietu ministrijā.
  • No 2013. gada līdz 2015. gada 31.decembrim ES Institucionālo jautājumu departamenta un protokola vadītāja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātā
  • No 2011.gada jūljam līdz 2013.gada maijam politiskās partijas Saeimā frakcijas konsultante.
  • No 2003. - 2011. gada jūlijam Ārlietu ministrijas Valsts protokola Valsts prezidenta protokola nodaļa, no 2009.-2011. gada jūlijam Valsts prezidenta protokola nodaļas vadītāja.
  • No 2013.gada līdz šim brīdim viespasniedzēja, lektore.