Pasniedzēja, maģistra grāds politikas zinātnē
LinkedIn

kate.kanasta@gmail.com

Ieguvusi politikas zinātnes bakalaura un maģistra grādu, tai skaitā, iegūstot Ainas Galējas fonda stipendiju, studējusi Viskonsīnas Universitātē Oklērā. Stažējusies Apvienotā Baltijas Amerikas nacionālajā komitejā ASV, pašlaik jau vairākus gadus darbojas valsts pārvaldē.

Docētie studiju kursi

PolZ2017 : Mūsdienu ārpolitikas aktuālās problēmas

Pētniecības tēmas

Starptautiskā politika, jaunās un disruptīvās tehnologijas, atturēšana