Profesore, vadošā pētniece, Dr. hist.
Studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” vadītāja
Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas direktore
Komunikācijas zinātnes doktora studiju programmas direktore

vita.zelce@lu.lv
Lauvas iela 4, 408. telpa

Vadošā Latvijas mediju vēstures, sociālās un sieviešu vēstures, kolektīvās atmiņas un rituālkomunikācijas pētniece. LU gada zinātnes un zinātnes komunikācijas, “Kilograms kultūras” gada balvas laureāte, IREX, Fulbraita, BAFF, DAAD stipendiju ieguvēja. Stažējusies Džordžtaunas, Aijovas Pavalsts, Džordža Vašingtona universitātēs ASV un J. Gutenberga Maincas universitātē Vācijā. Vadījusi Latvijas pētnieku darbu “Horizon-2020” un ERA.NET programmās. Latvijas Zinātnes padomes eksperte.

Docētie studiju kursi

 • “Kultūras teorija un vēsture”
 • “Komunikācijas vēsture”
 • “Zinātniski pētnieciskais darbs un akadēmiskā rakstīšana”
 • “Kvalitatīvās metodes komunikācijas pētījumos”
 • “Komunikācijas teorijas sociālo zinātņu kontekstā”
 • “Kolektīvā atmiņa un komunikācija”
 • “Komunikācijas zinātnes mūsdienu teorijas”

Jaunākās publikācijas

 • Zelče, Vita (2021). Family history and memory in photo albums of Latvian women after World War II. The History of the Family, 26(4), 533–561. DOI: 10.1080/1081602X.2021.1951802

 • Zelče, Vita (2021). The Sovietization of Rainis and Aspazija: Discourses and Rituals in Soviet Latvia in Celebration of the Two Poets. Journal of Baltic Studies 52(1), 17-42. DOI: 10.1080/01629778.2020.1862265

 • Eglitis, Daina, Zelče, Vita (2021). An Unlikely Refuge: Latvia's Women Volunteers in the Red Army in World War II. East European Politics and Societies, 35(1), 50–68. DOI: 10.1177/0888325419890128

 • Zelče, Vita (2021). Latviešu emigrācijas prese – (iz)dzīvošanas Amerikā gids un saikne ar dzimteni (19. gadsimta beigas–20. gadsimta sākums). Grām.: Zanders, Viesturs (red.). Grāmata Latvijai ārpus Latvijas. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. 201.–237. lpp. ISBN 9789934610059

 • Zelče, V. (2021). Dezinformācijas un sazvērestību pētījumu teorētiskās pieejas / Theoretical Approaches to Disinformation and Conspiracy Research. In: Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference, 2021. gada 25. un 26. februāris. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”: kopsavilkumi = 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, February 25 and 26, 2021. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia”: Abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte. 5.–10. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Nozīmīgākās publikācijas

 • Zelče, V. (2021). Mention of Historical Personalities and the Attributed Meanings to Them in the Poetry of Ojārs Vācietis. In: The 13th International Conference of Baltic Literary Scholars 'Shifting Literary Culture Since Stagnation in the Brezhnev Era: The Baltic Paradigm', September 23-24, 2021, Riga. Riga: Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia. P. 16–17. ISBN 9789984893549

 • Zelče, Vita (2021). Policing prostitution: regulating the lower classes in late Imperial Russia: [Book review by Siobhán Hearne, Oxford, Oxford University Press, 2021, 240 p., ISBN 1131187806]. Journal of Baltic Studies, 52(4), 640–642. DOI:. 10.1080/01629778.2021.1990490

 • Zelče, Vita (2020). Latvia. In: Merskin, D. L. (ed.). The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society. 5 vol. Thousand Oaks: Sage Publications, Vol. 3. P. 923–927. ISNB 978-1483375533

 • Zelče, Vita (2020). European Values and the Europeanization of Latvian Society. In: Auers, Daunis (ed.). Latvia. Human Development Report 2019/2020. Europeanization of Latvia. Riga: LU ASPRI, P. 97–111. ISBN 978-9934-18-661-5, DOI: 10.22364/lvhdr.2019.2020

 • Zelče, Vita (2020). Eiropas vērtības un Latvijas sabiedrības eiropeizācija. Grām.: Auers, Daunis (red.). Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2019/2020. Latvijas eiropeizācija. Rīga: LU SZF SPPI. 90.–103. lpp. ISBN 978-9934-18-610-3, DOI: 10.22364/lvpta.2019.2020

 • Zelče, Vita (2020). Veidenbauma publicistika. Grām.: Grudule, Māra (red.). Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija. Rīga: LU Akadēmsikais apgāds. 45.–61.lpp. ISBN 9789934185601 https://doi.org/10.22364/edvei.02

 • Zelče, Vita (2020). Latviešu nācijas izgudrošana un iztēlošana: Jaunlatviešu laiks. Grām.: Straube, Gvido (red.). Valsts valstī. Latvija – Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. 92.–119.lpp. ISBN 9789984850870

 • Зелче, Вита (2019). Младолатыши. В кн.: Страдиньш, Янис (ред.). Латвия и латыши: академическое собраниe статей. Т. 2. Рига: Латвийская академия наук. C.368–400. ISBN 9789934874246. 

 • Zelče, Vita (red.). (2018). Latvijas mediju vides daudzveidība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 551 lpp. ISBN 9789934183607. 

 • Zelče, Vita (2018). Anomija Latvijas svētku un piemiņas dienu kalendārā un praksē. Grām.: Zobena, A. (red.). Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 104.–149. lpp. ISBN 9789934183089.

 • Zelče, Vita (2018). The Transformation of ‘Holiday’ in Post-Soviet Space: Celebrating Soviet Victory Day in Latvia, Europe-Asia Studies, 70:3, 388-420, DOI: 10.1080/09668136.2018.1454402.

 • Zelče, Vita & Neiburgs, Uldis (eds). (2018). (Two) Sides. Diaries of Latvian Soldiers in WWII. Rīga: Zelta Grauds. 368 pages. ISBN 9789934878008.

 • Plakans, Andrejs & Zelče, Vita (2018). The Fading of Enemy Images in Contemporary Latvian Cinema. In: Löschnigg, Martin, Sokołowska-Paryż, Marzena (eds). The Enemy in Contemporary Film. Berlin; Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2018. P. 271–292. (Culture & Conflict; Vol.12). ISBN 9783110591217. ISSN 2194-7104. 

 • Zelče, Vita (2018). The New Latvians. In: Stradiņš, Jānis (ed.). Latvia and Latvians: Collection of Scholarly Articles. Riga: Latvian Academy of Sciences. Vol. 2, p. 347–376. ISBN 9789934874208. 

 • Zelče, Vita & Ardava, Laura (2017). Medijpratība. Vai Latvijas ilgtspējīgas attīstības kods postpatiesības laikmetā? Grām.: Holma, Baiba (red.). Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2015/2016. Dzīves meistarība un informācijpratība. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts. 79.–94. lpp., ISBN 9789934182402.

 • Zelče, Vita & Ardava, Laura (2017). Media literacy. A code for sustainable development of Latvia in the age of post-truth? In: Holma, Baiba (ed.). Human Development Report 2015/2016. Mastery of Life and Information Literacy. Rīga: LU ASPRI, 2017. P.78–94. 

 • Uzule, Laura & Zelče, Vita (2014). Latviešu kapusvētki: identitātes Rīga: Mansards. 285 lpp. ISBN 9789934120619.

 • Eglitis, Daina & Zelče, Vita (2013). Unruly Actors: Latvian Women of the Red Army in Post-War Historical Memory, Nationalities Papers, 41:6, 987-1007, DOI: 10.1080/00905992.2013.836165.

 • Зелче, Вита & Нейбургс, Улдис (ред.). (2013). (Две) стороны: латышские военные рассказы: Вторая мировая война в солдатских дневниках. Rīga: Mansards. 479 c. ISBN 9789984872995.

 • Neiburgs, Uldis & Zelče, Vita (red.) (2011). (Divas) puses. Latviešu kara stāsti. Otrais puses karš karavīru dienasgrāmatās. Rīga: Mansards. 423 lpp. ISBN 9789984872193.

 • Zelče, Vita (2009). Latviešu avīžniecība. Laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā. 1822–1865. Rīga: Zinātne.

 • Zelče, Vita (red.). (2007). Zīmes. Mēs. Pieminēšana. Piektais gads. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 148 lpp. ISBN 9789984802770.

 • Zelče, Vita & Sprugaine, Vineta (2005). Marginālās jeb 1376. fonds. Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs. ISBN 9984986608.

 • Zelče, Vita (2002). Nezināmā. Latvijas sievietes 19. gadsimta otrajā pusē. Rīga: Latvijas Arhīvistu biedrība. ISBN 9984961907.

Ārpus akadēmiskās telpas

Lielas zinātniskās un daiļliteratūras bibliotēkas īpašniece. Seko līdzi jaunākajam literatūras, teātra un kino pasaulē. Īpatnu fotomirkļu un pagātnes artefaktu kolekcionāre. Apbrīno kaķu dzīvesstilu.