Ziņas

Pārskats par LU 80. starptautiskās konferences Sociālās labklājības un sociālā darba sekcijā prezentētajiem pētījumiem

"Studenta kurpēs" 2022

Studiju atsākšanās klātienē no 4.04.2022.

Promocijas darbu zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) politikas zinātnē iegūšanai aizstāvēs Kristīne Zaidi

LU 80. starptautiskās konferences Sociālās labklājības un sociālā darba sekcija 25. martā

Diskusija “Krievijas ekonomikas nākotne”

LU 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē prezentēs ziņojumus par dezinformāciju

Lekcija “Latvija Apvienoto Nāciju Organizācijā. Aktuālie jautājumi”

Zinātniskais doktora grāds plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā piešķirts Lienei Viļumai