Toms Rostoks, docents, maģistra studiju programmas „Diplomātija” direktors


LU Sociālo zinātņu fakultātes maģistra studiju programmas „Diplomātija” iestājpārbaudījuma konsultācija notiks 8. jūlijā plkst. 18:00 Sociālo zinātņu fakultātē 208. aud. (Lomonosova iela 1A, 2. stāvs). Tajā tiks sniegta informācija par programmu – tās saturu, rezultātiem, studiju gaitu – un par iestājpārbaudījumu.

 

Maģistra studiju programma „Diplomātija” ir domāta tiem, kuri vēlas ne tikai izprast starptautisko vidi, bet to arī ietekmēt, vienlaikus piedāvājot līdzsvarotu izvērtējumu Latvijas iespējām un ierobežojumiem starptautiskajā vidē. Šī maģistra līmeņa studiju programma apvieno diplomātijas un starptautisko attiecību elementus. Tie harmoniski viens otru papildina, jo starptautiskās attiecības palīdz saprast Latvijas vietu pasaulē, bet diplomātija ir līdzeklis, ar kura palīdzību Latvija var apkārtējo pasauli ietekmēt atbilstoši savām interesēm. Maģistra studiju programma „Diplomātija” ir akreditēta līdz 2019. gada 11. jūnijam.

Pieteikšanās studijām LU maģistra studiju programmai „Diplomātija” notiek no 2. jūlija līdz 11. jūlijam
(sk. www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/uznemsanas-kartiba/2014-2015rudens/grafiks/). Iestājpārbaudījums pārrunu veidā notiks 14. jūlijā sākot no plkst. 13:00 LU SZF 325. auditorijā (Lomonosova iela1 A, 3. stāvs - sk. www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/programmas/2014-2015-rudens/diplomatija/). LU bakalaura grādu politikas zinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar noslēguma darba atzīmi un vidējo svērto atzīmi pamatstudijās.


Uzdot jautājumus par studijām un iestājpārbaudījumu ir iespējams programmas direktoram docentam Tomam Rostokam (e-pasts: toms.rostoks@lu.lv) un studiju metodiķei Ingai Poļakai (e-pasts:
inga.polaka@lu.lv un tel.: 67140022).

Dalīties