Vita Zelče, profesore,

Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas direktore

 

LU Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmā ir iespējams iegūt zinības biznesa komunikācijas, kognitīvo zinātņu, komunikācijas zinātnes, politiskās komunikācijas, valsts un organizāciju komunikācijas un žurnālistikas studiju virzienos. Plašāku informāciju par programmu un iestājeksāmenu iespējams iegūt 10. jūlijā plkst. 17.30–18.30 Sociālo zinātņu fakultātē 210. aud. (Lomonosova iela 1A, 2. stāvs).

 

Studiju laikā maģistranti apgūst teorētiskos kursus sociālajās zinātnēs un komunikācijas zinātnē, kā arī plašu izvēles studiju kursu klāstu, kas ļauj gūt plašāku un analītiskāku skatu uz komunikācijas, politikas,  sociālajiem, zinātnes un kultūras procesiem. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmā specializācija sākās otrajā studiju semestrī.

 

LU Komunikācijas zinātnes itin visu studiju virzienu maģistrantiem ir iespējams piedalīties Sociālo zinātņu fakultātes zinātnisko un radošo projektu īstenošanā. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmā docē augsta līmeņa mācībspēki un zinātnieki.

 

Studiju programma akreditēta līdz 2019. gada 23. maijam. Augstākās izglītības padomes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” LU komunikācijas zinātnes maģistra studiju programma saņēmusi augstu novērtējumu un atzīta par ilgtspējīgu un starptautiski konkurētspējīgu.

 

LU Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programma ir adresēta motivētiem karjeras cilvēkiem – jauniešiem, kas vēlas būt nevis izpildītāji, bet lēmumu pieņēmēji, ideju ģeneratori, komandu līderi un zinoši eksperti. Maģistra grāda grāda ieguvējiem ir iespējams turpināt studijas LU komunikācijas zinātnes un citās doktora studiju programmā.

 

Pieteikšanās studijām LU komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmai notiek no 2. jūlija līdz 11. jūlijam (sk. www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/uznemsanas-kartiba/2014-2015rudens/grafiks/). Iestājeksāmens – 15. jūlijā. Tas notiek pārrunu veidā (sk. www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/programmas/2014-2015-rudens/komunikacijas-zinatne/). LU bakalaura grādu komunikācijas zinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar noslēguma darba atzīmi un vidējo svērto atzīmi pamatstudijās.

 

Uzdot jautājumus par studijām un iestājpārbaudījumu ir iespējams programmas direktorei profesorei Vitai Zelčei (e-pasts: vita.zelce@lu.lv un tel.: 29417510) un studiju metodiķei Ingai Poļakai (e-pasts: inga.polaka@lu.lv un tel.: 67140022).

 

Dalīties