Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu fakultāte šogad ir uzsākusi jaunu un daudzsološu sadarbību ar Ķīnas Komunikācijas universitāti, veiksmīgi īstenojot vasaras skolu par komunikācijas jautājumiem Baltijas valstīs kopā ar Tallinas Universitāti un Mykolo Romerio Universitāti Viļņā. Apgūstot dažādus ar komunikāciju un medijiem saistītus jautājumus Ķīnas Komunikācijas universitātes pārstāvji ir iepriecināti par iespēju mācīties ne tikai teorētiski, bet arī praktiski, kā arī iedvesmoti šo sadarbību turpināt un izvērst.

 

Šī bija pirmā reize, kad tika veidota Rīgas vasaras skola par komunikācijas jautājumiem Baltijas mērogā, aicinot ciemos Ķīnas Komunikācijas universitātes pārstāvjus, un visas iesaistītās puses ir gandarītas par pozitīvo rezultātu. Ķīniešu studenti un pasniedzēji atzīst, ka, piemēram, sociālo mediju jomā mūsu valstīm ir daudz kā kopīga, savukārt Latvija, tās cilvēki, mācību process, ēdiens un daba viņus iedvesmo un liek vēlēties atgriezties šeit atkal. LU SZF dekāne Inta Brikše savukārt atzīst: „Projekts ir interesants kā  visai precīzs mūsdienu pasaules procesu spogulis. Pēc ekonomikas, iedzīvotājiem un teritorijas divas ļoti, ļoti atšķirīgas valstis. Protams, Eiropas un Āzijas dimensija. Ķīnas Komunikācijas Universitāte pēc studentu skaita ir lielāka nekā Latvijas Universitāte visa kopā. Vasaras skolas projektā ir iesaistītas trīs Baltijas augstskolas. Ar universitātes viceprezidentu  Hu Zhengrong esam tikušies vairākkārt starptautiskās konferencēs dažādas pasaules vietās.  Un pagājušā gada maijā viņš kopā ar kolēģiem ieradās Rīgā, lai konkrēti vienotos par vasaras skolas projektu. Tās sagatavošana bija visai sarežģīta, jo vajadzēja salāgot Ķīnas partneru un Baltijas partneru intereses, panākt, lai studenti katrā Baltijas valstī varētu apgūt kādus citus jautājumus. Šo projektu lieliski realizēja mūsu ārējo sakaru koordinators Kaspars Rūklis, iesaistoties mūsu studentiem Edgaram Noskovam, Dārtai Apsītei, Jekaterinai Rogovenko, Edgaram Bērziņam, Paulai Vilsonei un Inesei Zariņai. Tāpat jāsaka liels paldies lektoriem Lolitai Stašānei, Zanei Radzobei un Līvai Bricei, kā arī mediju pārstāvjiem, kuri palīdzēja".

 

Ķīnas Komunikācijas universitātes studenti laikā no 6.-12. Jūlijam LU SZF apguva tādas tēmas kā reputācija un sabiedriskās attiecības, mediji un kultūra, multimediji, sociālie tīkli un digitālā stāstniecība, nācijas zīmols un publiskā diplomātija, kā arī devās mācību ekskursijās, gan uz mūsu nozīmīgākajiem medijiem, komunikācijas aģentūrām, kultūras objektiem un uzņēmumiem, gan arī uz netradicionālākajām Rīgas vietām. Vasaras skolas noslēgumā Ķīnas studentiem būs jāsagatavo digitāls stāsts par mediju vidi un komunikāciju Baltijā. Vairāk par viņu iespaidiem var lasīt šeit: www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/kiinieshu-studenti-gandariiti-par-vasaras-skolu-riiga.a91210/

 

Vasaras skolas organizatori vēlas izteikt vislielāko paldies par atbalstu Lolitai Stašānei (Swedbank), Jānim Palkavniekam (Draugiem.lv), Signei Valtiņai (Latvijas Nacionālā bibliotēka), Krišjānim Ozolam (Latvijas Institūts), Annai Muhkai (Nodibinājums Rīga 2014), Atim Rozentālam (Diena), Ilzei Dobelei (LNT) un Ievai Stūrei (Komunikācijas aģentūra/ Edelman Affiliate).

 

Šī nav pirmā vasaras skola, ko organizē LU SZF, pulcējot studentus no visas pasaules – no 3.-17. augustam jau ceturto reizi notiks Rīgas vasaras skola 2014 par vizuālās identitātes komunikācijas jautājumiem, kuras laikā studenti no visas pasaules veidos dokumentālās īsfilmas par Rīgas apkaimēm. Arī šogad aizsāktā sadarbība ar Ķīnas Komunikācijas universitāti un vasaras skola par komunikācijas jautājumiem noteikti tiks turpināta nākamgad.

 

 

Papildus informācija:

Kaspars Rūklis

Komunikācijas studiju nodaļa

Sociālo zinātņu fakultāte

Latvijas Universitāte

0037129405048

Kaspars.Ruklis@gmail.com

Dalīties