Informāciju sagatavoja: LR Ārlietu Ministrijas Preses un infomācija nodaļa

 

26. jūnijā Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs ar uzrunu sveica Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) maģistra studiju programmas „Diplomātija” pirmos 18 absolventus. Uzrunā klātesošajiem A. Pildegovičs uzsvēra studiju programmas „Diplomātija” nozīmīgumu gan studentiem, gan mācībspēkiem. Tā ir vērtīga arī Ārlietu ministrijai, Latvijas valsts pārvaldei kopumā un Eiropas Savienības institūcijām. „Klasiska diplomātija ir valsts iekšpolitikas turpinājums. Mūsu katra darbs ir svarīgs, lai nodrošinātu valsts nepārtrauktību un rūpētos par neatkarības neatgriezeniskuma nostiprināšanu”, norādīja valsts sekretārs. Novēlot absolventiem veiksmīgi turpināt izvēlēto dzīves ceļu, A. Pildegovičs izteica sevišķu gandarījumu par tiem studentiem, kas pēc studijām izvēlēsies savu turpmāko dzīvi saistīt ar diplomātisko dienestu.  
Diplomus par studiju programmas „Diplomātija” absolvēšanu pirmajā izlaidumā saņēma arī Ārlietu ministrijas darbinieces Ilze Melgalve, Sintija Lejniece, Karīna Kalniņa, Iveta Skrastiņa un Anna Stepanova. S. Lejniece un I. Melgalve ir arī Andreja Pildegoviča stipendijas ieguvējas. To piešķir ar mērķi atbalstīt centīgos un talantīgos LU SZF Politikas zinātnes nodaļas maģistra studiju programmas "Diplomātija" studentus, kam ir vēlme nākotnē pievienoties Latvijas diplomātu saimei.   Latvijas Universitātes SZF maģistra studiju programmas „Diplomātija” izlaidums notika pirmo reizi kopš studiju programmas izveides 2012. gadā. Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus, profesionālus speciālistus diplomātijā un starptautiskajās attiecībās darbam ne tikai Latvijas Ārlietu ministrijā vai citās valsts pārvaldes institūcijās, bet lai viņi varētu strādāt arī starptautiskajās institūcijās un privātajā sektorā.   A. Pildegoviča runas teksts pieejams šeit   Foto: Jānis Buls

Dalīties