Šī gada 7. februārī Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) un Sociālo un politisko pētījuma institūta (SPPI) vadošais pētnieks Dr.sc.pol. Didzis Kļaviņš piedalījās Digitālās diplomātijas darba grupās Nīderlandes Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES Briselē, kuras organizēja Nīderlandes Ārlietu ministrija sadarbībā ar Oksfordas universitāti, Klingendāla institūtu, Dienvidkalifornijas Universitātes Publiskās diplomātijas centru un vairākām vadošajām Eiropas diplomātijas domnīcām. Tās mērķis bija apzināt digitālās diplomātijas izpausmes veidus mūsdienās, aplūkojot dažādu valstu gadījumus, kā arī veidojot jaunus pētniecības sadarbības projektus diplomātijas jomā. Šo pasākumu apmeklēja vairāk nekā 100 pētnieku, diplomātu un domnīcu pārstāvji no Eiropas valstīm, ASV un Kanādas. Kā norāda Didzis Kļaviņš, Briseles Digitālās diplomātijas darba grupas bija lielisks formāts, kā plašāku auditoriju (gan pētniekus, gan praktizējošus diplomātus) iepazīstināt ar savu pētījumu par pārmaiņām ārlietu ministrijās Baltijas un Ziemeļvalstīs, akcentējot sasniegumus digitālās diplomātijas jomā, inovācijas un mākslīga intelekta izmantošanā. Tāpat Didzis atzīmē, ka šādas Digitālās diplomātijas darba grupas kalpo par plašu platformu jaunu ideju ģenerēšanā un diplomātijas pētniecības attīstīšanā.

 

 

Patlaban Didzis Kļaviņš izstrādā projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)” (pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/082; pētniecības pieteikuma vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001), kas ir līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt ārlietu ministriju (ĀM) darbības un pārmaiņu īpatnības Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) un Ziemeļvalstīs (Dānijā, Somijā un Zviedrijā) laika posmā no 2012. gada līdz 2015. gada beigām. Pētījums ļaus novērtēt ĀM darbību, tās strukturālo un funkcionālo ietvaru ES darbības kontekstā, kā arī izstrādāt ieteikumus darbības uzlabošanai. Iegūtās zināšanas un informācija no īstenotā pētījuma ļaus turpināt diplomātijas pētīšanu un sniegt ieguldījumu starptautiskos diplomātijas pētīšanas projektos, kā arī veicināt Latvijas Universitātes starptautisko atpazīstamību un iesaisti dažādos pētnieciskajos projektos.

 

 

 

Dalīties