Š.g. 20. februārī plkst.12.00 Latvijas Universitātes bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, 327.telpā notiks Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās teritoriālās sadarbības programmas projekta ”Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE) noslēguma grāmatas  “Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām” prezentācijas pasākums.  Projekta SEMPRE īstenošanā ir iesaistītas visas astoņas ES Baltijas jūras reģiona valstis. Latviju projektā pārstāv trīs partneri. Latvijas Universitāte (LU) ir viens no 16 projekta partneriem.

Zināšanas un pieredze, kas iegūta trijos gados, kopīgi strādājot un kontaktējoties ar visu astoņu Baltijas reģiona valstu partneriem, ir dokumentēta grāmatā "Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām. Pārskats par Interreg Baltijas jūras reģiona valstu programmas projektu “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE)". Grāmatā ir apkopota faktu informācija par projektu, tiek sniegts ieskats par teorētisko pamatojumu un empīriskās informācijas analīzes rezultātiem, kā arī sociālo pakalpojumu lietotāju vajadzību apzināšanas metožu un labās prakses apraksti. Daļu no satura veido informācija par mikroprojektiem, kuri tiek izmantoti kā inovatīvās pieejas instrumenti  sociālo pakalpojumu lietotāju vajadzību apmierināšanā. Noderīgu informāciju šai izdevumā var iegūt sociālās labklājības sfēras profesionāļi, sociālo pakalpojumu saņēmēji un interesenti par sociālās labklājības jautājumiem.

“Cilvēku aktivitāte vai pasivitāte un vispārcilvēciskās vai egoistiskās vērtības, kas tiek liktas rīcības pamatā, ietekmē notikumus valsti, kurai cilvēks ir piederīga, un pasaulē. Iesaistīšanās notikumu ietekmēšanā un veidošanā uz augtāku vērtību pamata veicina mūsu lielās mātes – dabas – saglabāšanu, sociālās dzīves pilnveidošanu un aizsargā cilvēka apziņas ekoloģiju. Šī grāmata vēsta par līdzdalību savas individuālās un sociālās dzīves veidošanā,” grāmatas pieteikumā saka tās veidotāji.

SEMPRE ir ES Baltijas jūras valstu – Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas – projekts, kurā piedalās 16 partneri. Projekta mērķis ir spēcināt sociālo pakalpojumu sniedzējus un saņēmējus lauku apdzīvotās vietās, veicināt dialoga veidošanos, iesaistīšanu un iesaistīšanos sociālo pakalpojumu izveidē. Projekta uzdevums ir sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālo pakalpojumu sniedzējiem atbalsta rīkus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai.

Vairāk par projektu: http://www.sempre-project.eu

Dalīties