Izsludināts konkurss uz LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāna amatu.

Amata vietas pretendentiem līdz 2019.gada 21.martam jāiesniedz Personālvadības departamentā:

  • rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā,
  • dzīves un darba gājuma apraksts (CV),
  • fakultātes darbības novērtējums un attīstības un turpmākās vadības programma 2019.-2023. gadam

Vairāk informācijas par konkursu: https://www.lu.lv/par-mums/vakances/

Dalīties