23.aprīlī Kaņepes kultūras centrā plkst.18.00 atkal notiks Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) referātu cikls “SZF lasījumi”,  kurā fakultātes absolventi stāstīs par saviem pētījumiem un ko no tiem var mācīties sabiedrība kopumā. Šoreiz vārds Informācijas pārvaldības studentiem, lai runātu par “Informācijas lietošanas paradumiem mūsdienu tehnoloģiju vidē”.

Globālajam  tīmeklim un digitālajiem  rīkiem  cilvēku  ikdienas  dzīvē  ir  liela  nozīme.  To  ietekme  jūtama visdažādākajās sfērās: uzņēmējdarbībā, veselības aprūpē, zinātnē un arī izglītībā. Nozares profesionāļi uzskata, ka 21. gadsimta otrā dekāde ir ceturtās industriālās revolūcijas sākums.  Visai bieži izskan arī viedoklis,  ka  nepārtraukta  informācijas  tehnoloģiju attīstība  ļauj mums sasniegt  arvien  augstākas  darba  produktivitātes  virsotnes. Tomēr  šis apgalvojums ir patiess tikai tādā gadījumā, ja tehnoloģiskie risinājumi tiek izmantoti pareizi un efektīvi. Kā tik galā ar plašo datu apjomu? Kā tajā orientēties un kā pārvaldīt? To pētījuši trīs LU Sociālo zinātņu fakultātes absolventi.

Sabīne Dronka analizējusi mājas lapu jeb tīkmekļvietņu struktūru, pētot kā izveidot lietotājam draudzīgu un ērtu, citiem vārdiem sakot,  lietotājcentrētu vietni. Nereti mums, kā lietotājiem, gadās  saskarties ar tīmekļvietnēm ko  vairāk  virza  uzņēmuma  mērķi  vai  tehnoloģijas,  nevis lietotāju vajadzības. Kā domāt par klientu un kad var runāt  lietotājcentrētu vietni Sabīne izstāstīs balstoties uz pētījumu  “Latvijas Universitātes tīmekļvietnes lietotāju profili”.

Šajā plašajā un nemitīgi  augošā  informācijas  apjomā arvien  sarežģītāks  kļūst informācijas meklēšanas, analīzes un izmantošanas process. Tādēļ tiek lūkotas iespējas kā to vienkāršot. Toma Kalniņa darbs  “Digitālo rīku efektivitāte personīgo finanšu pārvaldīšanā” tapa ar mērķi noteikt, vai digitālie rīki var kalpot par efektīvu instrumentu, ar kuru palīdzību iespējams īstenot personīgo finanšu pārvaldīšanas procesu.

Personīgās informācijas organizēšanas un pārvaldīšanas tēma  ar katru dienu kļūst arvien aktuālāka. Pateicoties tehnoloģiju attīstībai, īpaši svarīga kļūst informācija, kas atrodas digitālajā vidē. Venskus Kerīna pētīja  “Studentu personīgās informācijas organizēšanas paradumus digitālajā vidē”, lai noskaidrotu kādus p informācijas organizēšanas veidus izmanto studenti, kādus informācijas tipus lieto un saikni starp abiem.

“Lielu daļu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas apgūstam un lietojam intuitīvi, bez īpašas apmācības. Kā tās lietojam un vai protam tās lietot tā, lai tās palīdzētu mums, nevis traucētu – tie ir jautājumi, uz kuriem atbildes savos pētniecības darbos ir meklējuši bakalaura programmas "Informācijas pārvaldība" absolventi,” saka asociētā profesore Baiba Holma, kas ir gan Informācijas pārvaldības bakalauru studiju programmas direktore, gan arī šī vakara moderatore.

Atnāciet 23. aprīļa vakarā uz Kaņepes kultūras centru un gūsiet kādu padomu, kā vieglāk ērtāk un ātrāk pārvietoties plašajā informācijas okeānā!

Dalīties