Šī gada 19.-21. jūnijā Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) un Sociālo un politisko pētījuma institūta (SPPI) vadošais pētnieks Dr.sc.pol. Didzis Kļaviņš piedalījās CEECOM (12th Central and Eastern European Communication and Media Conference) konferencē Sofijā, Bulgārijā. Konferences tēma bija “Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century”. Didzis uzstājās ar priekšlasījumu par digitālas diplomātijas izmantošanu Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (“The Use of Digital Diplomacy in the Baltics and Nordic Countries”). Kā norāda pētnieks, tad viena no konferences galvenajām tēmām bija publiskās un digitālās diplomātijas izmantošana, kā arī Eiropas valstu gadījumu izpēte. Liela uzmanība konferencē tika pievērsta šo diplomātijas veidu konceptualizācijas jautājumiem un efektivitātes mērīšanai. Kā norāda Didzis, CEECOM bija lielisks formāts, lai plašāku auditoriju iepazīstinātu ar savu pētījumu par pārmaiņām ārlietu ministrijās Baltijas un Ziemeļvalstīs, tajā skaitā ar galvenajām atziņām no intervijām ar diplomātiem un ārpolitikas ekspertiem. Tāpat konferencē tika akcentēti sasniegumi inovāciju un mākslīga intelekta izmantošanā.

Patlaban Didzis Kļaviņš izstrādā projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)” (pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/082; pētniecības pieteikuma vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001), kas ir līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt ārlietu ministriju (ĀM) darbības un pārmaiņu īpatnības Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) un Ziemeļvalstīs (Dānijā, Somijā un Zviedrijā) laika posmā no 2012. gada līdz 2015. gada beigām. Pētījums ļaus novērtēt ĀM darbību, tās strukturālo un funkcionālo ietvaru ES darbības kontekstā, kā arī izstrādāt ieteikumus darbības uzlabošanai. Iegūtās zināšanas un informācija no īstenotā pētījuma ļaus turpināt diplomātijas pētīšanu un sniegt ieguldījumu starptautiskos diplomātijas pētīšanas projektos, kā arī veicināt Latvijas Universitātes starptautisko atpazīstamību un iesaisti dažādos pētnieciskajos projektos.

Dalīties